Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Beep - metoda objektu Pm

Popis:
Přehrání systémového zvuku OS Windows.
Syntaxe:
Beep(nType As Integer)
Volání:
Pm.Beep nType
Parametry:
nType(Integer) Určení typu zvuku
-1 - Jednoduché pípnutí. Pokud není dostupna zvuková karta, pak je zvuk generován reproduktorem PC.
0 - SystemHand
16 - SystemQuestion
32 - SystemExclamation
48 - SystemAsterisk
Poznámka:
K přehrání zvukového souboru typu *.wav slouží metoda PlaySound.
 
Tato metoda není funkční pro Web obrazy.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Beep
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice