Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PrintHtmlPage - metoda objektu Pm

Popis:
Tisk nebo náhled obsahu HTML stránky nebo textu.
Syntaxe:
PrintHtmlPage(sHtml As String, sOptions As String)
Volání:
Pm.PrintHtmlPage sHtml, sOption
Parametry:
sHtml(String) Určuje HTML stránku (nebo zdroj textu, obrázku atd.). Lze zadat několika způsoby (podle nastavení sourcetype):
- URL adresa, viz Příklad1.
- Název souboru s cestou, viz Příklad2 a Příklad3.
- Zdrojový obsah HTML stránky, viz Příklad5 a Příklad6.
- Obsah textu, viz Příklad4.
sOptions(String) Dodatečné parametry Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "sourcetype:url;printer:select;".
"sourcetype:xxx;" (povinné) - Určuje význam patrametru sHtml
htmlstring - V sHtml je zdrojový obsah HTML stránky.
textstring - V sHtml je obsah TXT stránky. To znamená, že v tom případě se nejedná o HTML text ale o obyčejný neformátovaný text (například v *.txt souboru).
file - V sHtml je cesta k souboru na disku. Viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
url - V sHtml je URL adresa. Předává se Internet Exploreru beze změny. Měla by tedy odsahovat i prefix (http://, file:// ..)
"printer:xxx;" (nepovinné) - Určuje tiskárnu pro tisk.
select (přednastaveno) - Tisk na tiskárnu s možností vybrat tiskárnu a změnit nastavení (orientace, rozlišení, atd.) pomocí zadávacího okna.
default - Tisk na výchozí tiskárnu OS Windows (bez zadávacího okna). Nelze změnit výchozí nastavení tisku (orientace, rozlišení, atd.).
preview - Zobrazení náhledu před tiskem s možností změnit výchozí nastavení tisku (orientace, rozlišení, atd.).
"width:xxx;" (nepovinné) - Šířka zdrojové stránky před tiskem. Šířka a výška se většinou nemusí zadávat protože se obsah přizpůsobí tisknuté stránce.
"height:xxx;" (nepovinné) - Výška zdrojové stránky před tiskem.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy. To znamená, že lze tisknout i na Web klientovi, s následujícími omezeními:
- není funkční sourcetype:file;
- není funkční printer:default; (provede se vždy dotaz na tiskárnu, tedy jako při nastavení printer:select;)
Příklad1:
Tisk obsahu url adresy s možností vybrat a nastavit tiskárnu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.PrintHtmlPage("https://www.promotic.eu", "sourcetype:url;printer:select;");
Příklad2:
Tisk textového souboru.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.PrintHtmlPage("#app:Log.txt", "sourcetype:file;printer:default;");
Příklad3:
Tisk souboru obrázku.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.PrintHtmlPage("#appres:Image.png", "sourcetype:file;printer:default;");
Příklad4:
Tisk obsahu textové proměnné
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sString
sString = Pm.FileTextRead("#data:file.txt", 0)
Pm.PrintHtmlPage sString, "sourcetype:file;printer:default;"
Příklad5:
Náhled před tiskem objektu PmReport
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oReport
Set oReport = pMe.Pm("/Reports/Report1")
Pm.PrintHtmlPage oReport.SaveToString(""), "sourcetype:htmlstring;printer:preview;"
Příklad6:
Tisk z proměnné naplněné vnitřní tiskovou stránkou ActiveX TrendsView na výchozí tiskárnu OS Windows s určením velikosti stránky.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sHtml = oTView.SaveToHtm("ver:1", "return:", "mode:graph;");
Pm.PrintHtmlPage(sHtml, "sourcetype:htmlstring;printer:preview;width:700px;height:930px;");
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- PrintHtmlPage
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice