Update cookies preferences
Promotic

SaveToString - metoda objektu PmaReport

Popis:
Uložení výsledného reportu do textového řetězce.
Syntaxe:
String SaveToString(String sParams)
Parametry:
sParams(String) Umožňuje nastavit hodnotu parametrů reportu. Tyto parametry jsou pak přístupné v parametru pEvent.Pars události onReportRequest.
Každý jednotlivý parametr je tvořen identifikátorem a hodnotou.
Syntaxe: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}".
Statické výchozí hodnoty parametrů sViewPars lze nastavit v konfigurátoru "PmaReport > Report > Výchozí hodnota sViewPars". V tom případě dochází ke zkombinování údajů ze statického výchozího nastavení objektu s údaji předanými dynamicky. Pokud je stejný údaj uveden na obou místech, pak přednost dostane dynamický údaj, dodaný při otevření prohlížeče.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oReport = pMe.Pm("/Report");
var sString = oReport.SaveToString("");
Příklad2:
Viz Příklad2 v popisu objektu PmaReport.
© MICROSYS, spol. s r.o.