Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemoveAllKeyValues - metoda objektu PmaReport

Popis:
Smaže všechny klíčová slova které byly předtím nastaveny metodou SetKeyValue.
Syntaxe:
Empty RemoveAllKeyValues()
Poznámka:
Smazání klíčových slov neovlivní aktuálně načtený zdrojový soubor sestavy, ani aktuální výslednou sestavu v cache objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oReport = pMe.Pm("/Report");
oReport.RemoveAllKeyValues();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice