Promotic

Report - karta objektu PmaReport

Popis:
Základní nastavení objektu PmaReport.
Konfigurátory:
Titul oknaZobrazovaný název reportu (v záhlaví okna). Hodnota tohoto konfigurátoru se do vzoru reportu předává automaticky jako systémové klíčové slovo _syst_objecttitle.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Title.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při nastavování vlastnosti).
Výchozí hodnota sFrameParsParametry pro rám (frame), ve kterém bude zobrazen prohlížeč
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;".
Viz vlastnost PmViewCreator.Frame.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Jedná se o statické výchozí nastavení údajů.
Údaje lze také definovat dynamicky až při vlastním otevírání prohlížeče (viz parametr sFramePars v metodě CreateView). V tom případě dochází ke zkombinování údajů ze statického výchozího nastavení objektu s údaji předanými dynamicky. Pokud je stejný údaj uveden na obou místech, pak přednost dostane dynamický údaj, dodaný při otevření prohlížeče.
Výchozí hodnota sViewParsUmožňuje nastavit hodnotu parametrů reportu. Tyto parametry jsou pak přístupné v parametru pEvent.Pars události onReportRequest.
Každý jednotlivý parametr je tvořen identifikátorem a hodnotou.
Syntaxe: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}".
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Jedná se o statické výchozí nastavení údajů.
Údaje lze také definovat dynamicky až při vlastním otevírání prohlížeče (viz parametr sViewPars v metodě CreateView). V tom případě dochází ke zkombinování údajů ze statického výchozího nastavení objektu s údaji předanými dynamicky. Pokud je stejný údaj uveden na obou místech, pak přednost dostane dynamický údaj, dodaný při otevření prohlížeče.

Vztah parametrů Pma objektu a reportu: Důležité je, že lze předat parametr Pma objektu do reportu jako parametr reportu. Princip je, že parametr Pma objektu se nedostane do reportu automaticky. Je nutno založit v reportu i příslušný parametr reportu a při otevření reportu ho nastavit na hodnotu parametru Pma objektu. Toho lze dosáhnout pomocí Makro výraz $.par, který umožňuje v tomto konfigurátoru získat hodnoty parametrů Pma objektu a vytvořit z nich parametry reportu.
Příklad: Existují parametry Pma objektu "name1" a "name2" s hodnotami "boiler" a "temperature". Hodnoty těchto parametrů se mají předat stejně se jmenujícím parametrům reportu při otevření reportu. Makro výraz: $.join("pars:{name1:",$.par("name1"),";name2:",$.par("name2"),";") bude vyhodnocen na: "pars:{name1:boiler;name2:temperature;}". Takže vyhodnocením makro výrazu s využitím hodnot parametrů Pma objektu, vznikla hodnota konfigurátoru, nastavující hodnoty parametrů reportu pro otevření reportu.
Typ uložení zdroje vzoru reportuUrčuje, zda vzor reportu je uložen na disku v samostatném souboru nebo přímo v objektu PmaReport.
0 - vzor reportu je uložen v souboru na disku - Vzor reportu je uložen jako samostatný soubor na disku, viz konfigurátor "Zdrojový soubor se vzorem reportu".
1 - vzor reportu je uložen přímo v objektu - Vzor reportu je uložen lokálně přímo v objektu PmaReport, viz konfigurátor "Vzor reportu obsažený přímo v objektu". Upozornění! Smazáním objektu PmaReport se smaže i lokálně uložený report. Zkopírováním objektu PmaReport se zkopíruje i lokálně uložený report.
Zdrojový soubor se vzorem reportuCesta a název zdrojového souboru se vzorem reportu.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
Zdrojový soubor musí mít tvar, který je popsán v Popis zdrojového souboru objektu PmaReport.
Vzor reportu obsažený přímo v objektuObsah vzoru reportu uložený přímo v objektu.
Pokud se report nemění, pak může být výhoda, že je obsah reportu uložen přímo v aplikaci (v souboru *.pra), bez nutnosti používat externí soubor.
Zdrojový soubor musí mít tvar, který je popsán v Popis zdrojového souboru objektu PmaReport.
© MICROSYS, spol. s r.o.