Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Report - karta objektu PmaReport

Popis:
Základní nastavení objektu PmaReport.
Konfigurátory:
Titul oknaZobrazovaný název sestavy (záhlaví okna). Hodnota tohoto konfigurátoru se do vzoru sestavy předává automaticky jako systémové klíčové slovo _syst_objecttitle.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Title.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při nastavování vlastnosti).
Výchozí hodnota sFrameParsParametry pro rám (frame), ve kterém bude zobrazen prohlížeč
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;".
Viz vlastnost PmViewCreator.Frame.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Jedná se o statické výchozí nastavení údajů.
Údaje lze také definovat dynamicky až při vlastním otevírání prohlížeče (viz parametr sFramePars v metodě CreateView). V tom případě dochází ke zkombinování údajů ze statického výchozího nastavení objektu s údaji předanými dynamicky. Pokud je stejný údaj uveden na obou místech, pak přednost dostane dynamický údaj, dodaný při otevření prohlížeče.
Výchozí hodnota sViewParsUmožňuje nastavit hodnotu parametrů sestavy. Tyto parametry jsou pak přístupné v parametru pEvent.Pars události onReportRequest.
Každý jednotlivý parametr je tvořen identifikátorem a hodnotou.
Syntaxe: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}".
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Jedná se o statické výchozí nastavení údajů.
Údaje lze také definovat dynamicky až při vlastním otevírání prohlížeče (viz parametr sViewPars v metodě CreateView). V tom případě dochází ke zkombinování údajů ze statického výchozího nastavení objektu s údaji předanými dynamicky. Pokud je stejný údaj uveden na obou místech, pak přednost dostane dynamický údaj, dodaný při otevření prohlížeče.

Vztah parametrů Pma objektu a sestavy: Důležité je, že lze předat parametr Pma objektu do sestavy jako parametr sestavy. Princip je, že parametr Pma objektu se nedostane dovnitř sestavy automaticky. V sestavě je nutno založit i příslušný parametr sestavy a při otevření sestavy jej nastavit na hodnotu parametru Pma objektu. Toho lze dosáhnout pomocí Makro výraz $.par, který umožňuje v tomto konfigurátoru získat hodnoty parametrů Pma objektu a vytvořit z nich parametry sestavy.
Příklad: Existují parametry Pma objektu "name1" a "name2" s hodnotami "boiler" a "temperature". Hodnoty těchto parametrů se mají předat stejně se jmenujícím parametrům sestavy při otevření sestavy. Makro výraz: $.join("pars:{name1:",$.par("name1"),";name2:",$.par("name2"),";") bude vyhodnocen na: "pars:{name1:boiler;name2:temperature;}". Takže vyhodnocením makro výrazu s využitím hodnot parametrů Pma objektu, vznikla hodnota konfigurátoru, nastavující hodnoty parametrů sestavy pro otevření sestavy.
Typ uložení zdroje vzoru sestavyUrčuje, zda je vzor sestavy uložen na disku v samostatném souboru nebo přímo v objektu PmaReport.
0 - vzor sestavy je uložen v souboru na disku - Vzor sestavy je uložen jako samostatný soubor na disku, viz konfigurátor "Zdrojový soubor se vzorem sestavy".
1 - vzor sestavy je uložen přímo v objektu - Vzor sestavy je uložen lokálně přímo v objektu PmaReport, viz konfigurátor "Vzor sestavy obsažený přímo v objektu". Upozornění! Smazáním objektu PmaReport se smaže i lokálně uložená sestava. Zkopírováním objektu PmaReport se zkopíruje i lokálně uložená sestava.
Zdrojový soubor se vzorem sestavyCesta a název zdrojového souboru se vzorem sestavy.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
Zdrojový soubor musí mít tvar, který je popsán v Popis zdrojového souboru objektu PmaReport.
Vzor sestavy obsažený přímo v objektuObsah vzoru sestavy uložený přímo v objektu.
Pokud se sestava nemění, pak může být výhoda, že je obsah sestavy uložen přímo v projektu (v souboru *.pra), bez nutnosti používat externí soubor.
Zdrojový soubor musí mít tvar, který je popsán v Popis zdrojového souboru objektu PmaReport.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice