Promotic

Raport - karta obiektu PmaReport

Opis:
Ustawienia podstawowe obiektu PmaReport.
Konfiguratory:
Nazwa oknaWyświetlana nazwa raportu (w nagłówku okna). Wartość opisywanego konfiguratora jest automatycznie przekazywana do szablonu raportu jako systemowe słowo kluczowe _syst_objecttitle.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Title.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana przy ustawianiu właściwości).
Wartość domyślna sFrameParsParametry dla ramki (frame), w której przeglądarka zostanie wyświetlona
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;".
Patrz właściwość PmViewCreator.Frame.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Chodzi o statyczne ustawienie domyślne wpisów.
Wpisy można także dynamicznie definiować dopiero podczas samotnego otwierania przeglądarki (patrz parametr sFramePars w metodzie CreateView). W tym przypadku dochodzi do skombinowania wpisów z wyjściowego statycznego ustawienia obiektu z wpisami przekazanymi dynamicznie. Jeżeli ten sam wpis występuje w obu miejscach, wtedy pierwszeństwo otrzyma wpis przekazany dynamicznie, wprowadzony przy otwarciu przeglądarki.
Wartość domyślna sViewParsUmożliwia ustawić wartość parametrów raportu. Parametry te są wtedy dostępne w parametrze pEvent.Pars zdarzenia onReportRequest.
Każdy poszczególny parametr jest worzony identyfikatorem i wartością.
Składnia: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}".
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Chodzi o statyczne ustawienie domyślne wpisów.
Wpisy można także dynamicznie definiować dopiero podczas samotnego otwierania przeglądarki (patrz parametr sViewPars w metodzie CreateView). W tym przypadku dochodzi do skombinowania wpisów z wyjściowego statycznego ustawienia obiektu z wpisami przekazanymi dynamicznie. Jeżeli ten sam wpis występuje w obu miejscach, wtedy pierwszeństwo otrzyma wpis przekazany dynamicznie, wprowadzony przy otwarciu przeglądarki.

Stosunek parametrów Pma obiektu i raportu: Ważnym jest, że można przekazać parametr Pma obiektu do raportu jako parametr raportu. Zasadą jest, że parametr Pma obiektu nie przedostanie się do raportu automatycznie. Jest konieczne założenie w raportu odpowiedniego parametru raportu i przy otwarciu raportu ustawić go na wartość parametru Pma obiektu. To można osiągnąć przy pomocy Makro wyrażenie $.par, który umożliwia w tym konfiguratorze uzyskać wartości parametrów Pma obiektu i wytworzyć z nich parametry raportu.
Przykład: Istnieją parametry Pma obiektu "name1" oraz "name2" o wartościach "boiler" oraz "temperature". Wartości tych parametrów mają zostać przekazane do tak samo nazwanych parametrów raportu podczas otwarcia raportu. Makro wyrażenie: $.join("pars:name1:",$.par("name1"),";name2:",$.par("name2"),";") zostanie opracowanie na: "pars:{name1:boiler;name2:temperature;}". Czyli poprzez opracowanie makro wyrażenia z wykorzystaniem wartości parametrów Pma obiektu została uzyskana wartość konfiguratora, który ustawia wartości parametrów raportu do otwarcia raportu.
Typ zapisu źródła szablonu raportuOkreśla, czy szablon raportu jest zapisany na dysku w oddzielnym pliku czy też bezpośrednio w obiekcie PmaReport.
0 - szablon raportu jest zapisany w pliku na dysku - Szablon raportu jest zapisany jako oddzielny plik na dysku, patrz konfigurator "Plik źródłowy z szablonem raportu".
1 - szablon raportu jest zapisany bezpośrednio w obiekcie - Szablon raportu jest zapisany lokalnie bezpośrednio w obiekcie PmaReport, patrz konfigurator "Szablon raportu zawarty bezpośrednio w obiekcie". Uwaga! Przez usunięcie obiektu PmaReport zostanie usunięty również lokalnie zapisany raport. Przez skopiowanie obiektu PmaReport zostanie również skopiowany lokalnie zapisany raport.
Plik źródłowy z szablonem raportuŚcieżka oraz nazwa pliku źródłowego z szablonem raportu.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
Plik źródłowy musi mieć formę, która jest opisana w Opis źródłowego pliku obiektu PmaReport.
Szablon raportu zawarty bezpośrednio w obiekcieZawartość szablonu raportu jest zapisana bezpośrednio w obiekcie.
Jeżeli raport nie jest zmieniany, wtedy może być zaletą, że zawartość raportu jest zapisana bezpośrednio w aplikacji (w pliku *.PRA), bez konieczności stosowania oddzielnych plików.
Plik źródłowy musi mieć formę, która jest opisana w Opis źródłowego pliku obiektu PmaReport.
© MICROSYS, spol. s r.o.