Promotic

Title - właściwość obiektu PmaReport

Opis:
Nazwa okna.
Składnia:
String Title
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Nazwa okna" tego obiektu.
 
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana przy ustawianiu właściwości).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oReport = pMe.Pm("/Report");
var sTitle = oReport.Title;   // Odczyt z właściwości
oReport.Title = "Title report";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.00.02: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.