Promotic

MakeReport - metoda obiektu PmaReport

Opis:
Metoda stworzy raport końcowy z aktualnie wczytanego pliku z wzorem raportu (określone we właściwości SourceFile) oraz z bieżącymi wartościami słów kluczowych (określonymi przy pomocy metody SetKeyValue).
Składnia:
Empty MakeReport()
Notatka:
Metoda służy do recznego wytwarzania raportu końcowego z aplikacji (patrz ręczny sposób opisany w obiekcie PmaReport), jeżeli nie zostanie zastosowany automatyczny sposób przy pomocy zdarzenia onReportRequest. Raport końcowy w cache obiektu jest zastąpiony nowym raportem końcowym.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oReport = pMe.Pm("/Report");
oReport.MakeReport();
Przykład2:
Patrz Przykład2 w opisie obiektu PmaReport.
© MICROSYS, spol. s r. o.