Promotic

SaveToFile - metoda obiektu PmaReport

Opis:
Zapis raportu do pliku.
Składnia:
Boolean SaveToFile(String sFile, String sParams)
Parametry:
sFile(String) Ścieżka do pliku który zawiera raport.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
sParams(String) Umożliwia ustawić wartość parametrów raportu. Parametry te są wtedy dostępne w parametrze pEvent.Pars zdarzenia onReportRequest.
Każdy poszczególny parametr jest worzony identyfikatorem i wartością.
Składnia: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}".
Statyczne wyjściowe wartości parametrów sViewPars można ustawić w konfiguratorze "PmaReport > Raport > Wartość domyślna sViewPars". W tym przypadku dochodzi do skombinowania wpisów z wyjściowego statycznego ustawienia obiektu z wpisami przekazanymi dynamicznie. Jeżeli ten sam wpis występuje w obu miejscach, wtedy pierwszeństwo otrzyma wpis przekazany dynamicznie, wprowadzony przy otwarciu przeglądarki.
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Sposób aktualizacji raportu patrz PmaReport - Szczegółowy opis obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oReport = pMe.Pm("/Report");
var bSave = oReport.SaveToFile("#data:report.htm", "");
© MICROSYS, spol. s r. o.