Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SaveToFile - metoda obiektu PmaReport

Opis:
Zapisanie raportu końcowego do pliku.
Składnia:
Boolean SaveToFile(String sFile, String sParams)
Wołanie:
bResult = oReport.SaveToFile(sFile, sParams)
Parametry:
sFile(String) Ścieżka do pliku z raportem końcowym.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

sParams(String) Umożliwia ustawić wartość parametrów raportu. Parametry te są wtedy dostępne w parametrze pEvent.Pars zdarzenia onReportRequest.

Każdy poszczególny parametr jest worzony identyfikatorem i wartością.

Składnia: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}".

Statyczne wyjściowe wartości parametrów sParams można ustawić w konfiguratorze "PmaReport > Raport > Wartość domyślna sParams". W tym przypadku dochodzi do skombinowania wpisów z wyjściowego statycznego ustawienia obiektu z wpisami przekazanymi dynamicznie. Jeżeli ten sam wpis występuje w obu miejscach, wtedy pierwszeństwo otrzyma wpis przekazany dynamicznie, wprowadzony przy otwarciu przeglądarki.

Wartość zwrotna:
true - Zapisanie do pliku przebiegło bezbłędnie.
false - Zapisanie do pliku nie udało się.
Notatka:
Sposób aktualizacji raportu końcowego patrz ręczny oraz automatyczny sposób w PmaReport.

Historia:
Pm7.04.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice