Update cookies preferences
Promotic

SourceFile - właściwość obiektu PmaReport

Opis:
Ścieżka oraz nazwa pliku źródłowego z wzorem raportu.
Składnia:
String SourceFile
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Plik źródłowy z szablonem raportu" tego obiektu.
 
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
Jeżeli zapisaniem do właściwości dojdzie do nowego wczytania pliku z wzorem, wtedy zmiana ta przejawi się w raporcie końcowym aż po aktualizacji (patrz automatyczny/ręczny sposób aktualizacji w opisie PmaReport).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oReport = pMe.Pm("/Report");
var sSourceFile = oReport.SourceFile;   // Odczyt z właściwości
oReport.SourceFile = "#appres:report.htm";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.