Update cookies preferences
Promotic

SetKeyValue - metoda obiektu PmaReport

Opis:
Ustawi wartość słowa kluczowego (chodzi o parę klucz oraz wartość).
Składnia:
Empty SetKeyValue(String sKey, Variant vValue)
Parametry:
sKey(String) Identyfikator słowa kluczowego ("color", "value", "width" ...).
vValue(Variant) Wartość słowa kluczowego ("#ff0000", 80, "20%" ...).
Notatka:
Przy pomocy słów kluczowych można do raportu wprowadzić dużą ilość bieżących wartości z aplikacji. Można przekazywać poszczególne wartości dowolnego typu danych (Variant), lecz także tablice 1-wymiarowe i 2-wymiarowe. Zastosowanie słów kluczowych szablonu raportu do wyjściowego raportu patrz Opis źródłowego pliku obiektu PmaReport.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oReport = pMe.Pm("/Report");
oReport.SetKeyValue(sKey, vValue);
Przykład2:
Patrz Przykład2 w opisie obiektu PmaReport.
© MICROSYS, spol. s r.o.