Update cookies preferences
Promotic

SaveToString - metoda obiektu PmaReport

Opis:
Zapis raportu końcowego do łańcucha tekstowego.
Składnia:
String SaveToString(String sParams)
Parametry:
sParams(String) Umożliwia ustawić wartość parametrów raportu. Parametry te są wtedy dostępne w parametrze pEvent.Pars zdarzenia onReportRequest.
Każdy poszczególny parametr jest worzony identyfikatorem i wartością.
Składnia: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}".
Statyczne wyjściowe wartości parametrów sViewPars można ustawić w konfiguratorze "PmaReport > Raport > Wartość domyślna sViewPars". W tym przypadku dochodzi do skombinowania wpisów z wyjściowego statycznego ustawienia obiektu z wpisami przekazanymi dynamicznie. Jeżeli ten sam wpis występuje w obu miejscach, wtedy pierwszeństwo otrzyma wpis przekazany dynamicznie, wprowadzony przy otwarciu przeglądarki.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oReport = pMe.Pm("/Report");
var sString = oReport.SaveToString("");
Przykład2:
Patrz Przykład2 w opisie obiektu PmaReport.
© MICROSYS, spol. s r.o.