Promotic

RemoveAllKeyValues - metoda obiektu PmaReport

Opis:
Usunie wszystkich słów kluczowych które wcześniej zostały ustawione przy pomocy metody SetKeyValue.
Składnia:
Empty RemoveAllKeyValues()
Notatka:
Usunięcie słów kluczowych nie ma wpływ na aktualnie wczytany plik źródłowy raportu, jak również na aktualny raport końcowy w obiekcie cache.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oReport = pMe.Pm("/Report");
oReport.RemoveAllKeyValues();
© MICROSYS, spol. s r. o.