Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SourceFile - vlastnost objektu PmaReport

Popis:
Cesta a název zdrojového souboru se vzorem sestavy.
Syntaxe:
String SourceFile
Volání:
s = oReport.SourceFile
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Zdrojový soubor se vzorem sestavy" tohoto objektu. Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

Pokud zápisem do vlastnosti dojde k novému načtení souboru se vzorem, pak ve výsledné sestavě se to projeví až po následné aktualizaci (viz automatický/ruční způsob aktualizace v popisu PmaReport).


Historie:
Pm7.04.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice