Promotic

SourceFile - vlastnost objektu PmaReport

Popis:
Cesta a název zdrojového souboru se vzorem reportu.
Syntaxe:
String SourceFile
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Zdrojový soubor se vzorem reportu" tohoto objektu.
 
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
Pokud zápisem do vlastnosti dojde k novému načtení souboru se vzorem, pak ve výsledném reportu se to projeví až po následné aktualizaci (viz automatický/ruční způsob aktualizace v popisu PmaReport).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oReport = pMe.Pm("/Report");
var sSourceFile = oReport.SourceFile;   // Čtení z vlastnosti
oReport.SourceFile = "#appres:report.htm";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.