Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám

Na mnoha místech v systému PROMOTIC se zadáva cesta k souboru nebo složce na disku. Tvar cesty lze zadat ve dvou formátech, doporučujeme ale používat formát PROMOTIC cesty.
 
Formát Microsoft cesty:

Cesta má tvar např. c:\data\Kotelna\file.dbf, což má nevýhody:

- Pokud později chcete změnit disk nebo složku, ve které budou data aplikace, pak je změna obtížná, protože v aplikaci může být zadání této cesty na mnoha místech.
- Podle standardu Microsoft by se měly položky v ceste oddělovat znakem zpětné lomítko (\). To je však nevýhodné pokud se má cesta zapsat jako text s uvozovkami. Například v jazyce JavaScript má zpětné lomítko speciální význam a význam zpětného lomítka se musí zapsat jako dvě lomítka po sobě, např. "c:\\data\\Kotelna\\file.dbf".
 
Formát PROMOTIC cesty:

Cesta má tvar např. #data:Kotelna/file.dbf, tzn.:

- Cesta nezačíná písmenem disku ale PROMOTIC systémovou složkou (např. #data:). Tato složka se definuje na jednom místě (viz Cesty k systémovým složkám), lze ji jednoduše změnit a změna se promítne na všech místech zadání cesty.
- Položky v cestě se oddělují znakem lomítko (/) takže v textu s uvozovkami nejsou žádné změny.
 

Jsou definovány následující PROMOTIC systémové složky:
 
#gpm:

Cesta k hlavní složce systému PROMOTIC (např. C:\Promotic\).

#pm:

Cesta ke složce dané verze systému PROMOTIC (např. C:\Promotic\PmVXXYY\).

#pmres:

Cesta ke složce zdrojů systému PROMOTIC (např. C:\Promotic\PmVXXYY\Resource\).

Cesta musí být upřesněna typem zdroje:

#pmres:Anim - Cesta ke složce animací (C:\Promotic\PmVXXYY\Resource\Anim\).
#pmres:Img - Cesta ke složce obrázků (C:\Promotic\PmVXXYY\Resource\Img\).
#pmres:Report - Cesta ke složce reportů (C:\Promotic\PmVXXYY\Resource\Report\).
#pmres:Sound - Cesta ke složce zvuků (C:\Promotic\PmVXXYY\Resource\Sound\).
#apps:

Cesta ke složce aplikací PROMOTIC (např. C:\Promotic\Apps\)

#app:

Cesta ke složce PROMOTIC aplikace - tzn. ke složce kde je umístěn soubor Aplikace.pra. (např. C:\Promotic\Apps\Aplikace1\)

#appres:

Cesta ke složce zdrojů (obrázků, zvuků, ..) aplikace (složka se určuje v konfigurátoru "PmaRoot > Aplikace > #appres: - ke zdrojům (resources: jpg,gif,avi,wav,...)").

#data:

Cesta ke složce datových souborů aplikace (složka se určuje v konfigurátoru "PmaRoot > Aplikace > #data: - k datovým souborům"). Do této složky je vhodné ukládat jakékoli datové soubory.

#cfg:

Cesta ke složce konfiguračních souborů aplikace (složka se určuje v konfigurátoru "PmaRoot > Aplikace > #cfg: - ke konfiguračním souborům"). Do této složky je vhodné ukládat soubory obsahující konfigurační informace (informace které se málo mění - na rozdíl od #data:).

#temp:

Cesta k dočasným a pomocným souborům vývojového prostředí i runtime aplikace (složka se určuje v konfigurátoru "PmaRoot > Aplikace > #temp: - k dočasným souborům").

Obsah složky lze smazat např. metodou Pm.FileDelete.

#win:

Cesta ke složce Windows (např. C:/Windows/).

#winsys:

Cesta k systémové složce Windows (např. C:/Windows/System32/).


Poznámky:
- Pro převod PROMOTIC cesty na Microsoft cestu slouží metoda Pm.DiscGetPath.
- Do verze Pm8.3.4 se formát PROMOTIC cesty zadával pomocí makro výrazu $.path. Zjistilo se, že zadávat cestu bez použití makro výrazu je praktičtější a v mnoha ohledech čistější. Makro výraz $.path je pořád funkční ale jeho použití je vhodné jen ve speciálních případech, kdy je potřeba vytvořit Microsoft cestu v rámci složeného makro výrazu.

Historie:
Pm9.00.03: Nová systémová složka: #gpm: a #apps:.
Pm8.03.13: Nová systémová složka: #temp:.
Pm8.03.04: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice