Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów

W wielu miejscach w systemie PROMOTIC określana jest ścieżka do pliku lub foldera na dysku. Istnieją dwa sposoby określenia ścieżki, zalecamy korzystanie z formatu PROMOTIC ścieżki.
 
Format Microsoft ścieżki:

Składnia ścieżki np. c:\data\Kotlownia\file.dbf, co zawiera mankamenty:

- Jeżeli później należałoby zmienić dysk lub folder, w którym znajdują się dane aplikacji, wtedy zmiana jest trudna, ponieważ w aplikacji określenie ścieżki może się znajdować na wielu miejscach.
- Wg standardu Microsoft pojedyńcze pozycje należy w ścieżce oddzielać znakiem lewy ukośnik (\). Problem powstaje w przypadku konieczności zapisu w formie tekstu z cudzysłowem. Na przykład w języku JavaScript lewy ukośnik posiada specjalne znaczenie i wtedy należy zapisać dwa lewe ukośniki za sobą, np. "c:\\data\\Kotlownia\\file.dbf".
 
Format PROMOTIC ścieżki:

Składnia ścieżki np. #data:Kotlownia/file.dbf, tzn.:

- Ścieżka nie rozpoczyna się literą dysku ale PROMOTIC folderem systemowym (np. #data:). Folder ten jest zdefiniowany na jednym miejscu (patrz Ścieżki do folderów systemowych), można ją w prosty sposób zmienić a zmiana przejawi się we wszystkich miejscach jej zastosowania.
- Pozycje w ścieżce oddzielają ukośniki (/) czyli w tekście z cudzysłowami nie są potrzebne zmiany.
 

Zdefiniowano następujące PROMOTIC systemowe foldery:
 
#gpm:

Ścieżka do głównego foldera systemu PROMOTIC (np. C:\Promotic\).

#pm:

Ścieżka do foldera danej wersji systemu PROMOTIC (np. C:\Promotic\PmVXXYY\).

#pmres:

Ścieżka do foldera zasobów systemu PROMOTIC (np. C:\Promotic\PmVXXYY\Resource\).

Ścieżka musi być doprecyzowana typem źródła:

#pmres:Anim - Ścieżka do foldera zawierającego pliki animacji (C:\Promotic\PmVXXYY\Resource\Anim\).
#pmres:Img - Ścieżka do foldera zawierającego pliki graficzne (C:\Promotic\PmVXXYY\Resource\Img\).
#pmres:Report - Ścieżka do foldera zawierającego raporty (C:\Promotic\PmVXXYY\Resource\Report\).
#pmres:Sound - Ścieżka do foldera zawierającego pliki dźwiękowe (C:\Promotic\PmVXXYY\Resource\Sound\).
#apps:

Ścieżka do foldera aplikacji PROMOTIC (np. C:\Promotic\Apps\)

#app:

Ścieżka do foldera PROMOTIC aplikacji - tzn. do foldera, w którym znajduje się plik Aplikacja.pra. (np. C:\Promotic\Apps\Aplikacja1\)

#appres:

Ścieżka do zasobów (obrazki, dźwięki, ..) aplikacji (folder jest określany w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > #appres: - do danych źródłowych (resources: jpg,gif,avi,wav,...)").

#data:

Ścieżka do plików z danymi aplikacji (folder jest określany w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > #data: - do plików z danymi"). Omawiana ścieżka jest odpowiednim miejscem do zapisywania jakichkolwiek plików z danymi aplikacji.

#cfg:

Ścieżka do plików konfiguracyjnych aplikacji (folder jest określany w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > #cfg: - do plików konfiguracyjnych"). Omawiana ścieżka jest odpowienim miejscem do zapisywania plików, które zawierają informacje konfiguracyjne (informacje które rzadko się zmieniają - w odróżnieniu od #data:).

#temp:

Ścieżka do tymczasowych i pomocniczych plików środowiska deweloperskiego i trybu runtime aplikacji (folder jest określany w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > #temp: - do plików tymczasowych").

Zawartość foldera można usunąć np. przy pomocy metody Pm.FileDelete.

#win:

Ścieżka do foldera Windows (np. C:/Windows/).

#winsys:

Ścieżka do foldera systemowego Windows (np. C:/Windows/System32/).


Notatki:
- W celu zmiany ścieżki PROMOTIC na Microsoft należy zastosować metoda Pm.DiscGetPath.
- Do wersji Pm8.3.4 format ścieżki PROMOTIC wprowadzano przy pomocy makro wyrażenia $.path. Stwierdzono, że wprowadzanie ścieżki przy pomocy makro wyrażenia jest praktyczniejszym oraz w wielu aspektach czystszym. Makro wyrażenie $.path nadal działa ale jego zastosowanie jest właściwym tylko w specjalnych przypadkach, kiedy należy stworzyć Microsoft ścieżkę w ramach złożonego makro wyrażenia.

Historia:
Pm9.00.03: Nowe foldery systemowe: #gpm: oraz #apps:.
Pm8.03.04: Wytworzono
Navigacja:
 
 
- PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice