Promotic

PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów

W wielu miejscach w systemie PROMOTIC określana jest ścieżka do pliku lub foldera na dysku. Istnieją dwa sposoby określenia ścieżki, zalecamy korzystanie z formatu PROMOTIC ścieżki.

Format Microsoft ścieżki:
Składnia ścieżki np. c:\data\Kotlownia\file.dbf, co zawiera mankamenty:
- Jeżeli później należałoby zmienić dysk lub folder, w którym znajdują się dane aplikacji, wtedy zmiana jest trudna, ponieważ w aplikacji określenie ścieżki może się znajdować na wielu miejscach.
- Według standardu Microsoft pojedyńcze pozycje należy w ścieżce oddzielać znakiem lewy ukośnik (\). Problem powstaje w przypadku konieczności zapisu w formie tekstu z cudzysłowem. Na przykład w języku JavaScript lewy ukośnik posiada specjalne znaczenie i wtedy należy zapisać dwa lewe ukośniki za sobą, np. "c:\\data\\Kotlownia\\file.dbf".


Format PROMOTIC ścieżki:
Składnia ścieżki np. #data:Kotlownia/file.dbf, tzn.:
- Ścieżka nie rozpoczyna się literą dysku ale PROMOTIC folderem systemowym (np. #data:).
Folder ten jest zdefiniowany na jednym miejscu (patrz konfigurator "Ścieżki do folderów systemowych"), można ją w prosty sposób zmienić a zmiana przejawi się we wszystkich miejscach jej zastosowania.
- Pozycje w ścieżce oddzielają ukośniki (/) czyli w łańcuchu z cudzysłowami nie są potrzebne zmiany.Zdefiniowano następujące PROMOTIC systemowe foldery:

#gpm:
Ścieżka do głównego foldera systemu PROMOTIC (np. C:\Promotic\).
#pm:
Ścieżka do foldera danej wersji systemu PROMOTIC (np. C:\Promotic\PmVXXYY\).
#pmres:
Ścieżka do foldera zasobów systemu PROMOTIC (np. C:\Promotic\PmVXXYY\Resource\).
Ścieżka musi być doprecyzowana typem źródła:
#pmres:Anim - Ścieżka do foldera zawierającego pliki animacji (C:\Promotic\PmVXXYY\Resource\Anim\).
#pmres:Img - Ścieżka do foldera zawierającego pliki graficzne (C:\Promotic\PmVXXYY\Resource\Img\).
#pmres:Report - Ścieżka do foldera zawierającego raporty (C:\Promotic\PmVXXYY\Resource\Report\).
#pmres:Sound - Ścieżka do foldera zawierającego pliki dźwiękowe (C:\Promotic\PmVXXYY\Resource\Sound\).
#apps:
Ścieżka do foldera aplikacji PROMOTIC (np. C:\Promotic\Apps\). Ścieżkę do tego foldera można ustawić w pliku PmCfg.ini w głównym folderze systemu PROMOTIC.
#app:
Ścieżka do foldera aplikacji PROMOTIC - tzn. do foldera, w którym znajduje się plik Aplikacja.pra. (np. C:\Promotic\Apps\Aplikacja1\)
#appres:
Ścieżka do foldera zasobów (obrazki, dźwięki, ..) aplikacji (folder jest określany w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > #appres: - do danych źródłowych (resources: jpg,gif,avi,wav,...)").
#data:
Ścieżka do foldera plików z danymi aplikacji (folder jest określany w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > #data: - do plików z danymi"). Omawiana ścieżka jest odpowiednim miejscem do zapisywania jakichkolwiek plików z danymi aplikacji.
#cfg:
Ścieżka do foldera plików konfiguracyjnych aplikacji (folder jest określany w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > #cfg: - do plików konfiguracyjnych"). Omawiana ścieżka jest odpowienim miejscem do zapisywania plików, które zawierają informacje konfiguracyjne (informacje które rzadko się zmieniają - w odróżnieniu od #data:).
#temp:
Ścieżka do tymczasowych i pomocniczych plików środowiska deweloperskiego i trybu runtime aplikacji (folder jest określany w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > #temp: - do plików tymczasowych").
Zawartość foldera można usunąć np. przy pomocy metody Pm.FileDelete.
#win:
Ścieżka do foldera Windows (np. C:/Windows/).
#winsys:
Ścieżka do foldera systemowego Windows (np. C:/Windows/System32/).
#winuser:
Ścieżka do foldera aktualnego użytkownika Windows (np. C:/Users/<nazwa użytkownika>/).

Notatki:
- Do konwersji ścieżki PROMOTIC na Microsoft należy zastosować metoda Pm.DiscGetPath.
- Do wersji Pm8.3.4 format ścieżki PROMOTIC wprowadzano przy pomocy makro wyrażenia $.path. Stwierdzono, że wprowadzanie ścieżki przy pomocy makro wyrażenia jest praktyczniejszym oraz w wielu aspektach czystszym. Makro wyrażenie $.path nadal działa ale jego zastosowanie jest właściwym tylko w specjalnych przypadkach, kiedy należy stworzyć Microsoft ścieżkę w ramach złożonego makro wyrażenia.

Historia:
Pm9.00.18: Nowy folder systemowy: #winuser:.
Pm9.00.03: Nowy folder systemowy: #gpm: oraz #apps:.
Pm8.03.13: Nowy folder systemowy: #temp:.
Pm8.03.04: Wytworzono
Nawigacja:
 
 
- PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.