Promotic

Grafika wektorowa SVG

Grafika wektorowa jest jednym z podstawowych sposobów zapisu wzorów graficznych w postaci danych. Podstawą jest matematyczny opis krzywych, ich kolorów i kolorowych wypełnień, który umożliwia jakościowe odtworzenie w dowolnej wielkości.
W grafce wektorowej obrazek składa się z poszczególnych elementów graficznych (linia, trójkąt, okrąg, wypełnienia, przejścia kolorowe).
Na przykład w postaci wektorowej w ten sam sposób zapisują się loga, schematy, wykresy, itd. Format wektorowy nie jest odpowiedni do zapisywania fotografii.
Istnieje duża ilość formatów grafik wektorowych, lecz przeforsowywuje się format grafiki wektorowej SVG, który jest zapisany jako plik XML.

SVG jest skrótem angielskiego wyrazu Scalable Vector Graphics. Kod źródłowy można wytwarzać i zmieniać tak samo jak strony HTML. Składnia języka SVG-XML w pełnym brzmieniu normy znajduje się na http://www.w3.org/TR/SVG11.
Obiekty SVG są wyświetlane w kolejności, w jakiej obiekty te były wytwarzane. Mogą być w różny sposób zgrupowane, formatowane przy pomocy atrybutów wlub styli CSS i pozycjonowane przy pomocy ogólnych transformacji przestrzennych.

Wsparcie SVG w systemie PROMOTIC

System PROMOTIC wykorzystuje grafikę SVG w obiekcie PmaPanel (w obiektach PmgRasterImage, PmgButton, PmgButtonState, jako animację przepływu w obiekcie PmgPipe, itd.)

W systemie PROMOTIC można zastosować do wyboru elementów graficznych (w formacie SVG) logicznie rozdzieloną paletę przygotowanych obrazkąw technologicznych. Wybór zawiera podglądy i opisy poszczególnych elementów graficznych. Wybór obrazków jestrozdzielony do grup logicznych (np. obrazki kotłów, silników, pomp, części elektro, ...).

W systemie PROMOTIC nie jest zaimplementowane zupełne wsparcie składni formatu SVG. System PROMOTIC w SVG tymczasowo nie umożliwia wykorzystanie:
- obrazów rastrowych (raster images)
- obiektów tekstowych
- skrypty
- animacji
- filtracji
- niektórych tagów (<desc>, <title>, <metadata> ...)
- niektóre właściwości tagu (viewBox, stroke-dasharray, ...)

Edytory SVG

Proste obiekty grafiki SVG można wytworzyć przy pomocy zwykłego notepadu. Jednakże to wymaga pewną znajomość składni SVG. Można się zainspirować gotowymi obrazkami ulokowanymi w folderze \Promotic\PmVXXYY\Resource\Img.
W Internecie jest dostępnych kilka edytorów wektorowej grafiki SVG
Produkty komercyjne są zazwyczaj dostępne tylko w jakiejś ograniczonej wersji (Illustrator, Freehand, CorelDraw, lub Xara X).
Między produkty niekomercyjne można zaliczyć na przykład edytor FIGMA (https://www.figma.com), Inkskape (http://www.inkscape.org) lub produkt svg-edit (http://code.google.com/p/svg-edit), który można zastosować również bez zainstalowania bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Rady praktyczne przy wytwarzaniu SVG grafiky:
- System PROMOTIC posiada niektóre ograniczenia, na które projektant musi zwracać uwagę podczas wytwarzanie projektu graficznego SVG. odpowiednie jest podczas wytwarzania kontrolować wyświetlenie w obiekcie PmaPanel systemu PROMOTIC.
- Oprogramowania zazwyczaj podczas ruchu z poszczególnymi obiektami graficznymi wykonują transformacje w składni źródłowej. W ustawieniach oprogramowania Inkskape jest przydatne zakreślić w sekcji Transformacje Zapisz transformację: opcję Optymalizuj. W innych oprogramowaniach jest to na przykład Zastosuj transformację, ...
- Niektóre oprogramowania przy zwykłym zapisie pozostawiają projekt SVG jako rozpracowany (znaki, notatki programu edytującego). Przy zapisie wersji końcowej w Inkskape jest konieczne projekt Plik/Zapisz jako ... wybrać typ zapisu Plain SVG(*.svg).
- Ilustracje wytworzone w svg-edit lub FIGMA są bardzo przejrzyste w kodzie źródłowym. Wytworzone ilustracje przy zmianie pozycji nie wytwarzają żadnych zbędnych transformacji w rezultacie czego ilustracja jest w systemie PROMOTIC wyświetlana poprawnie. Ten produkt jest z punktu widzenia ilustracji SVG dla systemu PROMOTIC najbardziej odpowiedni.
Patrz również:
Nawigacja:
 
 
- SVG
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.