Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgRasterImage (Obrazek rastrowy)

Opis:
Obiekt służy do wyświetlenia grafiki rastrowej (PNG, JPG, GIF, TIF, BMP ...) i wektorowej (SVG, WMF).

Grafika wektorowa SVG jest do obiektu wyświetlana w formie wektorowej, lecz później pracuje się z nią tak samo jak z grafiką rastrową. Zaletą grafiki rastrowej jest to, że przy zwiększaniu/zmniejszaniu pierwotnego obrazka nie dochodzi do deformacji i obrazek jest wciąż "ładny". Dlatego wszystkie obrazki dostarczane razem z systemem PROMOTIC są w formacie SVG.

Dla projektanta, który wytwarza swoją własną grafikę według zapotrzebowania jest prostsze wytwarzanie grafiki na przykład w formacie PNG lub JPG.

 
Obiekt PmgRasterImage umożliwia:
- rotację (patrz konfigurator "Rotuj")
- naświetlenie kolorem (patrz konfigurator "Kolor światła")
- przeźroczystość całego obrazka (patrz konfigurator "Zezwolić przeźroczystość")
- wyświetlenie wycinka obrazka (patrz konfigurator "Wycięcie aktywne")
 
Pmg obiekt nie zawiera właściwych danych z pliku, jest tylko odniesieniem do takiego pliku. Projektant aplikacji musi zapewnić, żeby odpowiedni plik był wciąż dostępny w aplikacji - odpowiednio określoną nazwą pliku i ustawieniem ścieżki do owego pliku. Jest zalecane, żeby stosować tylko te pliki, które znajdują się na ścieżkach #pmres: lub #appres:.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
ColorBg Kolor tła
ColorItem Kolor światła
Rotation Rotacja oraz odwrócenie grafiki
Src Nazwa pliku ze ścieżką z grafiką łącznie ze ścieżką
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Image Właściwości obrazka.
Patrz również:
- PmgAnimImage (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiRasterImage -> PmgRasterImage
Pm8.03.01: Usunięty błąd: Czasami dochodziło do niepoprawnego wyrysowania przeźroczystości konfiguratora "Stopień przeźroczystości".
Pm8.02.16: Wprowadzone wsparcie formatu graficznego WMF.
Pm8.02.13: Jeżeli konfigurator "Wielkość" został ustawionu na wartość "Poprzez cały nadzędny", wtedy w Webie nie działo wyświetlanie obrazków w formacie PNG.
Pm8.00.05: posiada nowe właściwości ColorItem (kolor światła) oraz ColorBg (Kolor tła).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice