Update cookies preferences
Promotic

ColorItem - właściwość obiektu PmgRasterImage

Opis:
Kolor światła.
Składnia:
String ColorItem
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor światła" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Ta właściwość działa tylko jeżeli konfigurator "Zezwól światło" jest zaznaczony.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oImg = pMe.Items("/RImg0");

var sColorItem = oImg.ColorItem;   // Odczyt z właściwości
oImg.ColorItem = "#ff0000";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.