Promotic

ColorBg - właściwość obiektu PmgRasterImage

Opis:
Kolor tła
Składnia:
String ColorBg
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor tła" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Ta właściwość działa tylko jeżeli konfigurator "Zezwól kolor tła" jest zaznaczony.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oImg = pMe.Items("/RImg0");

var sColorBg = oImg.ColorBg;   // Odczyt z właściwości
oImg.ColorBg = "#ffff00";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.