Promotic

ColorOper - metoda obiektu Pm

Opis:
Różne operacje z określonym kolorem.
Składnia:
Variant ColorOper(Variant vInput, Long nType, [Variant vPar])
Parametry:
vInput(Variant) Wartość wejściowa, nad którą zostanie wykonana transformacja typu nType.
nType(Long) Typ transformacji wartości wejściowej parametru vInput:
2 - Rozjaśnienie lub zaciemnienie koloru.
Parametr vInput jest RGB String w formie #RRGGBB.
Metoda zwraca RGB String w formie #RRGGBB.
Zwrócony kolor jest jaśniejszy lub ciemniejszy od określonego koloru w parametrze vInput.
Parametr vPar to liczba rzeczywista w zakresie od -1 do 1, która określa stopień rozjaśnienia (od 0 do 1) lub zaciemnienia (od 0 do -1).
11 - Czerwony składnik koloru.
Parametr vInput jest RGB String w formie #RRGGBB.
Metoda zwraca wartość liczbową (0-255) składnika czerwonego (RR).
Parametr vPar tutaj nie ma znaczenia i nie musi zostać określony.
12 - Zielony składnik koloru.
Parametr vInput jest RGB String w formie #RRGGBB.
Metoda zwraca wartość liczbową (0-255) składnika zielonego (GG).
Parametr vPar tutaj nie ma znaczenia i nie musi zostać określony.
13 - Niebieski składnik koloru.
Parametr vInput jest RGB String w formie #RRGGBB.
Metoda zwraca wartość liczbową (0-255) składnika niebieskiego (BB).
Parametr vPar tutaj nie ma znaczenia i nie musi zostać określony.
21 - Kolor określony indeksem.
Parametr vInput jest kolorem określonym liczbowym indeksem według palety kolorów PROMOTIC.
Metoda zwraca RGB String w formie #RRGGBB.
Parametr vPar tutaj nie ma znaczenia i nie musi zostać określony.
vPar[opcjonalne] (Variant) Parametr typu transformacja. Znaczenie tego parametru zależy od parametru nType.
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach. W Web panelu jednak nie działa nType=21.
Patrz również:
Przykład1:
Przykład skonwertuje RGB String na trzy liczby: W nR (czerwony) będzie wartość 255 (=ff hexa), w nG (zielony) będzie wartość 1, w nB (niebieski) będzie wartość 215 (=d7 hexa).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nR = Pm.ColorOper("#ff01d7", 11);
var nG = Pm.ColorOper("#ff01d7", 12);
var nB = Pm.ColorOper("#ff01d7", 13);
Przykład2:
Przykład przedstawia zmianę szarego koloru ("#808080") na jaśniejszy szary wraz ze wskazaniem stopnia rozjaśnienia 0.6.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sColor1 = "#808080";
var sColor2 = Pm.ColorOper(sColor1, 2, 0.6);

Historia:
Pm8.02.07: Nowy typ transformacji 2 potrafi zmienić jasność określonego koloru.
Pm8.01.01: Dostępne dla Web paneli. Nowe wartości (11,12,13) parametru nType.
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- ColorOper
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.