Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ShowHelp - metoda obiektu Pm

Opis:
Wyświetli określone tema pomocy w pliku typu *.chm (*.hlp)
Składnia:
Empty ShowHelp(String sFile, String sTopic)
Wołanie:
Pm.ShowHelp sFile, sTopic
Parametry:
sFile(String) Nazwa (z rozszerzeniem) i ścieżka do pliku pomocy
sTopic(String) Numer identyfikacyjny wyświetlanego tematu pomocy (w przypadku WinHelp) lub określenie pliku *.htm (w przypadku HTML Help)
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- ShowHelp
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice