Update cookies preferences
Promotic

ShowHelp - metoda obiektu Pm

Opis:
Wyświetli określone tema pomocy w pliku *.chm (*.hlp)
Składnia:
Empty ShowHelp(String sFile, String sTopic)
Parametry:
sFile(String) Nazwa (z rozszerzeniem) i ścieżka do pliku pomocy
sTopic(String) Numer identyfikacyjny wyświetlanego tematu pomocy (w przypadku WinHelp)
lub specyfikacja pliku *.htm (w przypadku HTML Help)
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.ShowHelp("#pm:PromoticEn.chm", "/pmdoc/Objects/Pm/PropMeth/ShowHelp.htm");
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- ShowHelp
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.