Promotic

StringCodeFrom - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca znak odowiadający danemu kodu Unicode (lub z określonym kodem ASCII, jeżeli kod jest mniejsze niż 128)
Składnia:
String StringCodeFrom(Long nCode)
Parametry:
nCode(Long) Numer kodu Unicode określający znak. Zakres od 0 do 65535.
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.

Kod liczbowy znaku można uzyskać na przykład w zdarzeniu onKeyPress w pozycji "pEvent.Code".
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var s = Pm.StringCodeFrom(65);   // Zwraca A
s = Pm.StringCodeFrom(97);   // Zwraca a
s = Pm.StringCodeFrom(62);   // Zwraca >
s = Pm.StringCodeFrom(34);   // Zwraca "

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringCodeFrom
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.