Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DateAdd - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca datę zwiększoną o określony przedział czasu.
Składnia:
Date DateAdd(String interval, Long number, Date date)
Wołanie:
d = Pm.DateAdd(interval, number, date)
Parametry:
interval(String) Określa dodawany przedział (rodzaj przedziału czasu):
"Y" - rok
"m" - miesiąc
"d" - dzień
"H" - godzina
"M" - minuta
"S" - sekunda
number(Long) Ilość dodawanych przedziałów. Liczba może mieć wartość dodatnią dla czasu przyszłego lub ujemną dla czasu przeszłego.
date(Date) Data, do której jest dodany przedział.
Notatka:

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach.

 
Metodę można zastosować do dodania lub odliczenia określonego przedziału czasu do daty. Na przykład ją można zastosować do obliczenia daty za 30 dni od dnia dzisiejszego lub do określenia czasu 45 minut od czasu bieżącego.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var tDate = Pm.DateAdd("m", 1, Pm.Time);  //Zwraca datę od dnia dzisiejszego za miesiąc

Historia:
Pm8.03.26: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DateAdd
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice