Promotic

PrinterCfg - metoda obiektu Pm

Opis:
Wyświetlenie okna do wyboru i konfiguracji drukarki.
Składnia:
Empty PrinterCfg(String sCfg, Function onComplete)
Parametry:
sCfg(String) Wstępne dane konfiguracyjne konkretnej drukarki uzyskane wcześniej przy pomocy metody Pm.PrinterCfg.
Jeżeli dane konfiguracyjne są ważne, wtedy drukarka zostanie wybrana w oknie i zostanie wstępnie ustawiona według zawartych danych.
W ten sposób można przeglądać lub zmieniać dane konfiguracyjne konkretnej drukarki. Dane są tutaj w formacie KeyVal.
onComplete(Function) Parametr onComplete zawiera funkcję, która zostanie wywołana do asynchronicznego przekazania wyniku. Funkcja musi posiadać następujcą składnię: function onComplete(ev) {};
gdzie parametr ev.Value zawiera wartość zwrotną (wynik) asynchronicznego wołania.
 
Wynikiem są dane konfiguracyjne dla konkretnej drukarki, które można przekazać podczas drukowania panela w celu bezpośredniego drukowania na tej konkretnej drukarce. Patrz PmgRoot.Print. Dane są tutaj w formacie KeyVal.
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach. Metoda ta jest asynchroniczna.
Patrz również:
Przykład:
Odczyt początkowych danych konfiguracyjnych drukarki z pliku INI.
Przeglądanie i zmiena danych konfiguracyjnych przy pomocy okna do wyboru i ustawienia drukarki.
Zapis zmienionych danych konfiguracyjnych z powrotem do pliku INI.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onComplete(ev)
{
if (Pm.StringLen(ev.Value) > 0)
{
Pm.IniFileWrite("#cfg:config.ini", "Printer", "printer1", ev.Value);
}
}

var sCfg = Pm.IniFileRead("#cfg:config.ini", "Printer", "printer1", "");
Pm.PrinterCfg(sCfg, onComplete);

Historia:
Pm9.00.25: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- PrinterCfg
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.