Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MemoryUsage - wlaściwość obiektu Pm

Opis:
Wartość zajęcia pamięci całego komputera. Niniejsza właściwość jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz jest zastąpiona przy pomocy metody Pm.GetSystemInfo.
Składnia:
Long MemoryUsage
Wołanie:
n = Pm.MemoryUsage
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość jest w KB z dokładnością do 4 kB.

Śledzenie wartości na komputerze jest korzystne zwłaszcza przy dostrajaniu aplikacji. Zajęcie pamięci w komputerze można również określić (poza innymi) w INFO systemie pod pozycją /System/Memory. Patrz również Monitoring uruchomionej aplikacji PROMOTIC.

 
Właściwość ta nie działa w Web panelach
Patrz również:
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- MemoryUsage
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice