Update cookies preferences
Promotic

MemoryUsage - właściwość obiektu Pm

Opis:
Wielkość zajęcia pamięci całego komputera.
Niniejsza właściwość jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.GetSystemInfo.
Składnia:
Long MemoryUsage
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Wartość jest w KB z dokładnoscią do 4 kB.
Śledzenie wartości na komputerze jest korzystne zwłaszcza przy dostrajaniu aplikacji. Zajęcie pamięci w komputerze można również określić (poza innymi) w pozycji "/System/Memory" INFO systemu. Patrz również Jak monitorować uruchomioną aplikację PROMOTIC.

Właściwość ta nie działa w Web panelach
Patrz również:
- Pm.GetSystemInfo (metoda)
- Pm.CpuUsage (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nMemoryUssage = Pm.MemoryUsage;
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- MemoryUsage
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.