Update cookies preferences
Promotic

FindUserIdNet - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca identyfikator użytkownika sieciowego, który odpowiada wprowadzonym parametrom logowania.
Składnia:
String FindUserIdNet(String sName, String sPassword, String sAddress)
Parametry:
sName(String) Nazwa użytkownika
sPassword(String) Hasło użytkownika
sAddress(String) Adres sieciowy użytkownika (np. 192.168.0.1)
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład1:
Test, czy użytkownik sieciowy, określony przez nazwę i hasło użytkownika jest członkiem grupy "OPERATOR"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (Pm.TestUserInGroup(1, "OPERATOR", Pm.FindUserIdNet("JOHN BROWN", "JB", "")))
{
// ...
}
Przykład2:
Test w zdarzeniu PmaWeb.onNewRequest czy użytkownik sieciowy, który wywołał wymóg jest członkiem grupy "OPERATOR"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (Pm.TestUserInGroup(1, "OPERATOR", Pm.FindUserIdNet(pEvent.HostName, pEvent.HostPwd, pEvent.HostAddr)))
{
// ...
}
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FindUserIdNet
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.