Promotic

DateDiff - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca ilość przedziałów czasu pomiędzy dwoma datami.
Składnia:
Long DateDiff(String timeSpan, Date date1, Date date2)
Parametry:
timeSpan(String) Określa typ przedziału czasu zastosowany do obliczenia różnicy pomiędzy date1 oraz date2
"Y" - rok
"q" - kwartał
"m" - miesiąc
"d" - dzień
"H" - kalendarzowa godzina
"Hr" - prawdziwa godzina
"M" - kalendarzowa minuta
"Mr" - prawdziwa minuta
"S" - kalendarzowa sekunda
"Sr" - prawdziwa sekunda
"w0" - tydzień, gdzie pierwszy dzień to Niedziela
"w1" - tydzień, gdzie pierwszy dzień to Poniedziałek
"w2" - tydzień, gdzie pierwszy dzień to Wtorek
"w3" - tydzień, gdzie pierwszy dzień to Środa
"w4" - tydzień, gdzie pierwszy dzień to Czwartek
"w5" - tydzień, gdzie pierwszy dzień to Piątek
"w6" - tydzień, gdzie pierwszy dzień to Sobota
date1(Date) Pierwsza data do obliczenia
date2(Date) Druga data do obliczenia
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.

Jeżeli jest date1 > date2, wtedy funkcja zwraca liczbę ujemną.

Podczas porównania 31.12. i 1.1. następującego roku funkcja w przypadku roku ("Y") zwraca 1, nawet jeżeli upłynąła tylko jedna sekunda.

Różnica pomiędzy H, M, S oraz Hr, Mr, Sr:
Jeżeli pomiędzy date1 oraz date2 brak zmiany czas zimowy <-> czas letni, wtedy nie ma różnicy pomiędzy tymi przedziałami.
Jeżeli zmiana czasu istnieje, wtedy przedziały się różnią. W takim przypadku na przykład "H" zwraca różnicę godzin kalendarzowych a "Hr" zwraca rzeczywistą różnicę godzin pomiędzy tymi datami.
Patrz Przykład.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVal;
var tDate = Pm.CreateDate(2018, 3, 25, 0, 0, 0, 0);

nVal = Pm.DateDiff("d", tDate, Pm.Time);   // Zwraca ilość dni pomiędzy datą tDate i dniem dzisiejszym

// Następujący przykład zakłada, że dnia 2018.3.25 istnieje zmiana z czasu zimowego na czas letni
var tDate2 = Pm.CreateDate(2018, 3, 25, 5, 0, 0, 0);
nVal = Pm.DateDiff("H", tDate, tDate2);   // Zwraca 5
nVal = Pm.DateDiff("Hr", tDate, tDate2);   // Zwraca 4

Historia:
Pm8.03.26: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DateDiff
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.