Promotic

FileGetAttr - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca atrybuty pliku.
Składnia:
Long FileGetAttr(String sFile, Long nMask)
Parametry:
sFile(String) Plik, którego ustawienie parametrów ma zostać określone.
Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
nMask(Long) Określa ustawienie których parametrów ma zostać zwrócone. Na przykład 1+2 zwraca ustawienia atrybutów "archiwalny" oraz "tylko do odczytu".
1 - Zostanie zwrócone ustawienie atrybutu "archiwalny".
2 - Zostanie zwrócone ustawienie atrybutu "tylko do odczytu".
4 - Zostanie zwrócone ustawienie atrybutu "ukryty".
Wartość zwrotna:
Zwraca ustawienie wymaganych atrybutów według maski określonej w parametrze nMask. Jeżeli plik nie istnieje lub nie jest osiągalny, wtedy zwraca wartość -1.
Notatka:
Można zastosować metodę FileGetLength do stwierdzenia wielkości pliku.

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Stwierdza ustawienie atrybutów "archiwalny" oraz "tylko do odczytu", patrz parametr nMask=1+2. Zwróconą wartością jest wartość liczbowa odpowiadająca ustawieniu bitów.
Jeżeli plik ma ustawiony tylko atrybut "archiwalny", wtedy w nAttr znajduje się wartość 1.
Jeżeli plik ma ustawiony atrybut "tylko do odczytu", wtedy w nAttr znajduje się wartość 2.
Jeżeli plik ma ustawiona oba atrybuty, wtedy w nAttr znajduje się wartość 3.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sFile = "#app:file.txt";
var nAttr = Pm.FileGetAttr(sFile, 1 + 2);
if (nAttr >= 0)
{
// Jeżeli atrybuty zostały pomyślnie stwierdzone
}
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileGetAttr
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.