Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileGetAttr - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca atrybuty pliku na dysku.
Składnia:
FileGetAttr(sFile As String, nMask As Long) As Long
Wołanie:
val = Pm.FileGetAttr(sFile, nMask)
Parametry:
sFile(String) Plik, którego ustawienie parametrów ma zostać określone. Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względnie w stosunku do foldera aplikacji.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

nMask(Long) Określa ustawienie których parametrów ma zostać zwrócone. Na przykład 1+2 zwraca ustawienia atrybutów "archiwalny" oraz "tylko do odczytu".
1 - Zostanie zwrócone ustawienie atrybutu "archiwalny".
2 - Zostanie zwrócone ustawienie atrybutu "tylko do odczytu".
4 - Zostanie zwrócone ustawienie atrybutu "ukryty".
Wartość zwrotna:
Zwraca ustawienie wymaganych atrybutów według maski określonej w parametrze nMask. Jeżeli plik nie istnieje lub nie jest osiągalny, wtedy zwraca wartość -1.
Notatka:
Do stwierdzenia wielkości pliku można zastosować metodę FileGetLength.
 
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).
Przykład:
Stwierdza ustawienie atrybutów "archiwalny" oraz "tylko do odczytu", patrz parametr nMask=1+2. Zwróconą wartością jest wartość liczbowa odpowiadająca ustawieniu bitów.
Jeżeli plik ma ustawiony tylko atrybut "archiwalny", wtedy w nAttr znajduje się wartość 1.
Jeżeli plik ma ustawiony atrybut "tylko do odczytu", wtedy w nAttr znajduje się wartość 2.
Jeżeli plik ma ustawiona oba atrybuty, wtedy w nAttr znajduje się wartość 3.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sFile, nAttr
sFile = "#app:file.txt"
nAttr = Pm.FileGetAttr(sFile, 1+2)
If nAttr >= 0 Then
  'Jeżeli atrybuty zostały pomyślnie stwierdzone
End If
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileGetAttr
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice