Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PrintScreen - metoda obiektu Pm

Opis:
Wydruk caego ekranu na drukarkę lub do pliku.
Składnia:
PrintScreen(sParams As String)
Wołanie:
Pm.PrintScreen sParams
Parametry:
sParams(String) Dodatkowe parametry określająca sposób wydruku (plik, grukarka, itd.). Jeżeli jest pusty łańcuch, wtedy ekran jest wydrukowany na drukarce z wywołaniem okna do wyboru drukarki. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "printer:select;".
"printer:xxx;" (opcjonalne) - Określa drukarkę
select (domyślnie) - Wydruk na drukarce z możliwością wyboru drukarki i zmiany ustawień (orientacja, rozdzielczość, itd.) przy pomocy okna edycyjnego.
default - Wydruk na drukarce domyślnej SO Windows (bez wywołania okna edycyjnego). Nie można zmieniać domyślnych ustawień wydruku (orientacja, rozdzielczość, itd.).
file:filepath - Nazwa pliku ze ścieżką (*.bmp, *.png, *.jpg, *.gif lub *.tif), do którego ekran zostanie zapisany. Rozszerzenie pliku określa format zapisu. Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
Notatka:
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).
Przykład1:
Wydruk ekranu na drukarkę z możliwością wyboru i ustawienia drukarki.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.PrintScreen "printer:select;"
Przykład2:
Wydruk ekranu do pliku #temp:screen.png;.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.PrintScreen "printer:file:#temp:screen.png;"
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- PrintScreen
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice