Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetBit - metoda obiektu Pm

Opis:
Zmiana bitu danej zmiennej.
Składnia:
SetBit(vFrom As Variant, nIndex As Integer, bValue As Boolean) As Variant
Wołanie:
x = Pm.SetBit(vFrom, nIndex, bValue)
Parametry:
vFrom(Variant) Wartość, której bit ma zostać zmieniony. Ta wartość musi być liczba całkowita (Byte, Integer, Long).
nIndex(Integer) Indeks bitu danej zmiennej (indeksowane od 0).
bValue(Boolean) Nowa wartość bitu (true lub false).
Notatka:
Nie zmienia bezpośrednio wartości zmiennej vFrom, lecz zwraca nową wartość, którą można zapisać do zmiennej.
 
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

Dla prostszego odczytu i ustawiania wartości bitu w języku JavaScript użyj standardowych operatorów bitowych.

Przykład:
Ustawienie 20. bitu w zmiennej BitMask
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

BitMask = Pm.SetBit(CLng(BitMask), 20, true)
CLng jest konieczne w przypadku, że BitMask nie jest typu danych Long. Jeżeli byłby na przykład typu Integer, wtedy 20. bit dla takiej wartości nie istnieje i doszło by do błędu.
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- SetBit
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice