Promotic

SetBit - metoda obiektu Pm

Opis:
Zmiana bitu danej zmiennej.
Składnia:
Variant SetBit(Variant vFrom, Long nIndex, Boolean bValue)
Parametry:
vFrom(Variant) Wartość, której bit ma zostać zmieniony. Wartość ta musi być liczba całkowita (Byte, Integer, Long).
nIndex(Long) Indeks bitu danej zmiennej (indeksowane od 0).
bValue(Boolean) Nowa wartość bitu (true lub false).
Notatka:
Nie zmienia bezpośrednio wartości zmiennej vFrom, lecz zwraca nową wartość, którą można zapisać do zmiennej.

Dla prostszego odczytu i ustawiania wartości bitu w języku JavaScript użyj standardowych operatorów bitowych.

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Ustawia bit 20 W zmiennej BitMask
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

BitMask = Pm.SetBit(BitMask, 20, true);
CLng jest konieczne jeżeli BitMask nie jest typu Long. Jeżeli byłby na przykład typu Integer, wtedy bit 20 dla takiej wartości nie istnieje i doszło by do błędu.

Historia:
Pm8.02.13: Niepoprawnie był testowany zakres bitów i niekiedy możliwy był zapis poza zakres.
Pm8.02.09: Dostępne dla Web paneli.
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- SetBit
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.