Update cookies preferences
Promotic

SetBit - metoda obiektu PmVar

Opis:
Ustawia bit w wartości zmiennej. Wartość ta musi być liczba całkowita (Byte, Integer, Long).
Składnia:
Empty SetBit(Long nIndex, Long nValue)
Parametry:
nIndex(Long) Indeks bitu (indeksowane od 0).
nValue(Long) Nowo zapisywana wartość.
Patrz również:
- PmVar.GetBit (metoda)
- Pm.GetBit (metoda)
- Pm.SetBit (metoda)
- PmBuffer.SetBit (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oVar = pMe.Pm("/Data").Item(0);
oVar.SetBit(1, 0);

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.