Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetBit - metoda obiektu PmVar

Opis:
Ustawia bit w wartości zmiennej. Ta wartość musi być liczba całkowita (Byte, Integer, Long).
Składnia:
Empty SetBit(Long nIndex, Long nValue)
Wołanie:
oData.Item(1).SetBit(index, value)
Parametry:
nIndex(Long) Indeks bitu (indeksowane od 0).
nValue(Long) Nowo zapisywana wartość.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice