Promotic

Zmienna - okno konfiguracyjne

Opis:
Ustawienie właściwości jednej zmiennej.
Okno jest wspólne dla kilku kart obiektów, różni się tylko dla niektórych konfiguratorach. Z tego powodu jest jego opis rozdzielony według kart.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć przy pomocy przycisku " > Nowa zmienna (pusta)" lub " > Więcej nowych zmiennych" w karcie "Dane" obiektów z danymi.
Konfiguratory zmiennej - podstawowe:
NazwaNazwa zmiennej.
Maksymalna długość nazwy wynosi 80 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
ŚcieżkaCała ścieżka do zmiennej PmVar.
Typ danychTyp danych zmiennej. Typ danych zostanie w zmiennej zachowany a zapisywane wartości zostaną skonwertowane do tego typu danych.
Wyjątkiem jest typ danych Variant - oznacza, że zmienna zachowa sobie ostatnio zapisywaną wartość razem z typem danych. W ten sposób można do zmiennej zapisać również tablicę (nie udostępnione dla licencji PmRtFree).
WartośćW tym miejscu określana jest
- wartość (wyrażenie), które zostanie przyszeregowane do zmiennej po uruchomieniu aplikacji lub
- powiązanie danych do innej wartości.

Patrz właściwość Value oraz patrz Powiązanie danych obiektu PmVar.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
ZaokrąglenieJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas każdego zapisu wartość w zmiennej zostanie zaokrąglona z wymaganą dokładnością.
Działa poprawnie tylko w przypadku liczbowych typów danych (Double, Single, Long, Short, Byte).
Patrz również Pm.Round.
PrecyzjaLiczba dodatnia określająca dokładność (ilość miejsc dziesiętnych lub całych), z jaką wartość zostanie zaokrąglona. Na przykład:
0.01 = zaokrąglenie na setne
0.1 = zaokrąglenie na dziesiąte
0.5 = zaokrąglenie na pięć dziesiątych
1 = zaokrąglenie na liczby całkowite
10 = zaokrąglenie na dziesiątki
25 = zaokrąglenie na najbliższy iloraz liczby 25
NotatkaNotatka w celu lepszej orientacji w aplikacji, możliwa do wykorzystania przez interfejs skryptowy również w uruchomionej aplikacji.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Note.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Notatka:
Konfiguratory zmiennej - rozszerzone:
Zmienna PmVar może zawierać również następne rozszerzone konfiguratory w zależności od tego, w którym obiekcie się znajduje. Opis wszystkich dostępnych konfiguratorów zmiennej dla danego typu obiektu (podstawowe oraz rozszerzone) patrz odpowiednia karta "Dane":
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.15: Nowy konfigurator "Ścieżka": Cała ścieżka do zmiennej PmVar.
© MICROSYS, spol. s r.o.