Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zmienna

Opis:
Ustawianie właściwości jednej zmiennej PmVar. Okno jest wspólne dla kilku zakładek obiektów, różni się tylko w niektórych konfiguratorach. Z tego powodu jest jego opis rozdzielony według zakładek.

To okno można wywołać przy pomocy przycisku " > Nowa zmienna" lub " > Więcej nowych zmiennych" w zakładce "Dane" obiektów z danymi.

Pozycje konfiguracji zmienne - podstawowe:
NazwaNazwa zmiennej (bez znaków diakrytycznych, bez spacji, jako pierwszy znak musi być litera).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.

Typ danychTyp danych zmiennej. Typ danych zostanie w zmiennej zachowany a zapisywane wartości zostaną skonwertowane do tego typu danych.

Wyjątkiem jest typ danych Variant - oznacza, że zmienna zachowa sobie ostatnio zapisywaną wartość razem z typem danych. W ten sposób można do zmiennej zapisać również tablicę (nie udostępnione dla licencji PmRtFree).

WartośćW tym miejscu określana jest
- wartość (wyrażenie), które zostanie przyszeregowane do zmiennej po uruchomieniu aplikacji lub
- powiązanie danych do innej wartości.

Patrz właściwość Value oraz patrz Konfiguracja powiązania danych.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

ZaokrąglenieJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas każdego zapisu wartość w zmiennej zostanie zaokrąglona z wymaganą dokładnością.

Działa poprawnie tylko w przypadku liczbowych typów danych (Double, Single, Long, Short, Byte).

Patrz również Pm.Round.

DokładnośćLiczba dodatnie określająca dokładność (ilość miejsc dziesiętnych lub całych), z jaką wartość zostanie zaokrąglona. Na przykład:
0.01 = zaokrąglenie na setne
0.1 = zaokrąglenie na dziesiąte
0.5 = zaokrąglenie na pięć dziesiątych
1 = zaokrąglenie na liczby całkowite
10 = zaokrąglenie na dziesiątki
25 = zaokrąglenie na najbliższy iloraz liczby 25
NotatkaNotatka w celu lepszej orientacji w projekcie, możliwa do wykorzystania przez interfejs skryptowy również w uruchomionej aplikacji.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Note.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Notatka:
Pozycje konfiguracji zmienne - rozszerzone:

Zmienna PmVar może zawierać również następne rozszerzone konfiguratory w zależności od tego, w którym obiekcie się znajduje. Opis wszystkich dostępnych konfiguratorów zmiennej dla danego typu obiektu (podstawowe oraz rozszerzone) patrz odpowiednia zakładka "Dane":

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice