Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Owner - właściwość obiektu PmVar

Opis:
Zwraca odniesienie do właściciela obiektu PmVar w drzewie Pma obiektów (obiekt, w którym znajduje się PmVar, np. obiekt PmaData, PmaCommGroup, PmaTrendGroup itd.)
Składnia:
Object Owner
Wołanie:
oOwner = oVar.Owner
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice