Update cookies preferences
Promotic

Owner - właściwość obiektu PmVar

Opis:
Zwraca odniesienie do właściciela obiektu PmVar w drzewie Pma obiektów (obiekt, w którym znajduje się PmVar, np. obiekt PmaData, PmaCommGroup, PmaTrendGroup itd.)
Składnia:
Object Owner
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oOwner = oVar.Owner;

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.