Update cookies preferences
Promotic

Owner - vlastnost objektu PmVar

Popis:
Vrací referenci na vlastníka objektu PmVar ve stromu Pma objektů (objekt, ve kterém PmVar leží, např. objekt PmaData, PmaCommGroup, PmaTrendGroup atd.)
Syntaxe:
Object Owner
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oOwner = oVar.Owner;

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.