Promotic

ChangedOnLastWrite - vlastnost objektu PmVar

Popis:
Příznak, zda se při posledním zápisu změnila hodnota.
Syntaxe:
Boolean ChangedOnLastWrite
Hodnoty:
true - Při posledním zápisu došlo ke změně hodnoty.
false - Při posledním zápisu nedošlo ke změně hodnoty, to znamená, že byla zapsána stejná hodnota, která už ve vlastnosti byla i předtím.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).
Viz také:
- PmVar.TimeWrite (vlastnost)
- PmVar.TimeChange (vlastnost)
- PmVar.Value (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
var bLast = oData.Item(0).ChangedOnLastWrite;
© MICROSYS, spol. s r.o.