Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeSource - vlastnost objektu PmVar

Popis:
Čas vzniku hodnoty ve zdroji hodnoty podle času zdroje (není to čas, kdy se hodnota dostala do PROMOTIC aplikace).
Syntaxe:
Date TimeSource
Volání:
d = oData.Item(2).TimeSource
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).

 
Tuto hodnotu umí automaticky doplnit některé komunikace (zatím jen komunikační ovladač PmOpcUaClient - viz konfigurátor "Typ čtení času"), kdy se z komunikace vyčte vlastní hodnota i s příslušnou časovou známkou (případně s kvalitou).
Viz také:
- PmVar.TimeWrite (vlastnost)
- PmVar.Quality (vlastnost)
- PmVar.Value (vlastnost)

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice