Promotic

TimeSource - vlastnost objektu PmVar

Popis:
Čas vzniku hodnoty ve zdroji hodnoty podle času zdroje (není to čas, kdy se hodnota dostala do PROMOTIC aplikace).
Syntaxe:
Date TimeSource
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).

Tuto hodnotu umí automaticky doplnit jen některé komunikace:
- komunikační ovladač PmOpcUaClient - viz konfigurátor "Typ čtení času", kdy se z komunikace vyčte hodnota i s příslušnou časovou známkou (případně s kvalitou).
- komunikační ovladač PmIEC8705 pro zprávu Příkaz příkaz (ASDU-102, C_RD_NA_1).
Viz také:
- PmVar.TimeWrite (vlastnost)
- PmVar.Quality (vlastnost)
- PmVar.Value (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
var d = oData.Item(2).TimeSource;   // Čtení z vlastnosti

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.