Promotic

Unit - vlastnost objektu PmVar

Popis:
Fyzikální jednotka proměnné.
Tato vlastnost je přístupná pouze pro proměnné objektu: PmaData a PmaTrendGroup.
Syntaxe:
String Unit
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Jednotka" tohoto objektu.
 
Vlastnost je sice určena jen pro čtení, nicméně pokud je dosud prázdná, pak lze do ní skriptem jednou zapsat počáteční hodnotu. Následně hodnotu již nelze změnit (až po restartu aplikace).

Poznámka pro objekt PmaTrendGroup:
Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). Tato hodnota se zadává ve vlastnosti: tvTrend.Unit.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
var sUnit = oData.Item(2).Unit;   // Čtení z vlastnosti

Historie:
Pm9.00.10: Vlastnost je nyní zapisovatelná jen jednou
© MICROSYS, spol. s r.o.