Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Unit - vlastnost objektu PmVar

Popis:
Fyzikální jednotka proměnné. Tato vlastnost je přístupná pouze pro proměnné objektu: PmaData a PmaTrendGroup.
Syntaxe:
String Unit
Volání:
d = oData.Item(2).Unit
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Jednotka" tohoto objektu.
 
Poznámka pro objekt PmaTrendGroup:

Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). V prohlížeči trendů se tato hodnota zadává ve vlastnosti: tvTrend.Unit.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice