Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Unit - vlastnost objektu PmVar

Popis:
Fyzikální jednotka proměnné.

Tato vlastnost je přístupná pouze pro proměnné objektu: PmaData a PmaTrendGroup.

Syntaxe:
String Unit
Volání:
d = oData.Item(2).Unit
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Jednotka" tohoto objektu.

Vlastnost je sice určena jen pro čtení, nicméně pokud je dosud prázdná, pak lze do ní skriptem jednou zapsat počáteční hodnotu. Následně už hodnotu nelze změnit (až po restartu aplikace).

 
Poznámka pro objekt PmaTrendGroup:

Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). V prohlížeči trendů se tato hodnota zadává ve vlastnosti: tvTrend.Unit.


Historie:
Pm9.00.10: Vlastnost je nyní jednou zapisovatelná
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice