Promotic

Bit - vlastnost objektu PmVar

Popis:
Hodnota jednoho bitu proměnné.
Tato vlastnost je zastaralá, není funkční pro jazyk JavaScript a je lepší ji nahradit voláním metod: GetBit / SetBit.
Syntaxe:
Long Bit(Long nIndex)
Parametry:
nIndex(Long) Index bitu (indexováno od 0).
Hodnoty:
1 - bit je nastaven
0 - bit není nastaven
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Vlastnost vrací hodnotu typu Integer místo Boolean, protože se to v praxi ukazuje v tom případě praktičtější.
Viz také:
- Pm.GetBit (metoda)
- Pm.SetBit (metoda)
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oData
Set oData = pMe.Pm("/Data")
' při čtení bitu:
Dim nBit
nBit = oData.Item(0).Bit(1)
' při zápisu do bitu:
oData.Item(0).Bit(1) = 1
© MICROSYS, spol. s r.o.