Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Extension - metoda objektu PmVar

Popis:
Metoda zpřístupňuje Datové rozšíření objektu PmVar.
Syntaxe:
Object Extension(String sId)
Volání:
oData.Item(2).Extension(sId)
Parametry:
sId(String) Identifikátor datového rozšíření. Identifikátor se zadává při konfiguraci datového rozšíření (viz konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření").
Vrácená hodnota:
Vrací objekt typu Datové rozšíření. V případě chyby vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript (pravděpodobně neexistuje položka se zadaným sId). Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Poznámka:
 
Identifikátor #ext: Na objekty Datová rozšíření v proměnné PmVar se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #ext. Lze použít v metodě Pm nebo ve vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al") vrací datové rozšíření s identifikátorem al (ExtAlarmAnalog) v proměnné "Teplota" (PmVar) v objektu data (PmaData).
Příklad:
Několik způsobů odkazu na datové rozšíření s identifikátorem al (ExtAlarmAnalog) v proměnné "Teplota" (PmVar) v objektu "data" (PmaData). Doporučovaným způsobem je první varianta s použitím #vars a #ext.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oExt = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al");

//nebo
oExt = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("al");

//nebo
oExt = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("al");

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice