Promotic

Extension - metoda objektu PmVar

Popis:
Metoda vrací Datové rozšíření objektu PmVar.
Syntaxe:
Object Extension(String sId)
Parametry:
sId(String) Identifikátor datového rozšíření. Identifikátor se zadává při konfiguraci datového rozšíření (viz konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření").
Vrácená hodnota:
Vrací objekt typu Datové rozšíření.
V případě chyby vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript (pravděpodobně neexistuje položka se zadaným sId). Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Poznámka:
Identifikátor #ext:
Na objekty Datová rozšíření v proměnné PmVar se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #ext.
Lze použít v metodě Pm nebo ve vazbě PP v aplikaci a v obrazech.
Například metoda pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al") vrací datové rozšíření s identifikátorem al (ExtAlarmAnalog) v proměnné "Teplota" (PmVar) v objektu data (objekt PmaData).
Příklad:
Několik způsobů odkazu na datové rozšíření s identifikátorem al (objekt ExtAlarmAnalog) v proměnné "Teplota" (PmVar) v objektu data (objekt PmaData). Doporučovaným způsobem je první varianta s použitím #vars a #ext.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oExt = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al");

// nebo
oExt = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("al");

// nebo
oExt = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("al");

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.