Promotic

Seznam jiných objektů v systému PROMOTIC

Globální popis jiných objektů v systému PROMOTIC
Seznam objektů:
PmActionObjekt představuje akci, která lze později vyvolat
PmArray(Pole hodnot) Objekt představuje pole hodnot
PmBuffer(Paměť binárních dat) Objekt představuje paměť binárních dat
PmDateObjectPomocný objekt pro práci s datumem a časem
PmExpr(Vyhodnocovač JavaScript výrazu) Objekt umožňuje vyhodnocovat JavaScript výraz zadaný jako String
PmFormatObjekt pro konverzi hodnoty do textového řetězce (a opačně) podle zadaného formátu
PmList(Fronta hodnot) Objekt představuje frontu hodnot (zastaralé)
PmMap(Objekt s pojmenovanými hodnotami) Objekt s pojmenovanými hodnotami
PmMenuLokální menu Pmg objektu nebo systémové menu aplikace
PmUser(Uživatel) Objekt představuje přihlášeného uživatele
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
PmViewCreator(Otevření prohlížeče) Objekt umožňuje otevřít různé typy prohlížečů
ObjectFontObjekt obsahující informace o písmu
CollectionKolekce (pole, sbírka) určitých hodnot nebo objektů
© MICROSYS, spol. s r.o.