Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Seznam jiných objektů v systému PROMOTIC

Globální popis jiných objektů v systému PROMOTIC
Seznam objektů:
PmAction Objekt představuje akci, která lze později vyvolat
PmArray(Pole hodnot) Objekt představuje pole hodnot
PmBuffer(Paměť binárních dat) Objekt představuje paměť binárních dat
PmMap(Objekt s pojmenovanými hodnotami) Objekt s pojmenovanými hodnotami
PmExpr(Vyhodnocovač JavaScript výrazu) Objekt umožňuje vyhodnocovat JavaScript výraz zadaný jako String
PmList(Fronta hodnot) Objekt představuje frontu hodnot (zastaralé)
PmMenu Lokální menu Pmg objektu nebo systémové menu aplikace
PmDateObject Pomocný objekt pro práci s datumem a časem
PmUser(Uživatel) Objekt představuje přihlášeného uživatele
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
PmViewCreator(Otevření prohlížeče) Objekt umožňuje otevřít různé typy prohlížečů
ObjectFont Objekt obsahující informace o písmu
Collection Kolekce (pole, sbírka) určitých hodnot nebo objektů
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice