Promotic

Seznam jiných objektů v systému PROMOTIC

Globální popis jiných objektů v systému PROMOTIC
Seznam objektů:
PmAction Objekt představuje akci, která lze později vyvolat
PmArray(Pole hodnot) Objekt představuje pole hodnot
PmBuffer(Paměť binárních dat) Objekt představuje paměť binárních dat
PmDateObject Pomocný objekt pro práci s datumem a časem
PmExpr(Vyhodnocovač JavaScript výrazu) Objekt umožňuje vyhodnocovat JavaScript výraz zadaný jako String
PmFormat Objekt pro převod hodnoty na řetězec (a opačně) podle zadaného formátu
PmList(Fronta hodnot) Objekt představuje frontu hodnot (zastaralé)
PmMap(Objekt s pojmenovanými hodnotami) Objekt s pojmenovanými hodnotami
PmMenu Lokální menu Pmg objektu nebo systémové menu aplikace
PmUser(Uživatel) Objekt představuje přihlášeného uživatele
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
PmViewCreator(Otevření prohlížeče) Objekt umožňuje otevřít různé typy prohlížečů
ObjectFont Objekt obsahující informace o písmu
Collection Kolekce (pole, sbírka) určitých hodnot nebo objektů
© MICROSYS, spol. s r. o.