Promotic

Objekt PmFormat

Popis:
Objekt pro konverzi hodnoty do textového řetězce (a opačně) podle zadaného formátu.
Viz Formátovací řetězec objektu PmFormat.
Vlastnosti a metody:
Format()Konverze hodnoty do textového řetězce
SetFormat()Nastaví formát konverze
Scan()Konverze textového řetězce na hodnotu
Poznámka:
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.

Historie:
Pm9.00.17: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.