Promotic

Objekt PmFormat

Popis:
Objekt pro převod hodnoty do řetězce (a opačně) podle zadaného formátu, viz Formátovací řetězec objektu PmFormat.
Vlastnosti a metody:
FormatPřevod hodnoty do řetězce
SetFormatNastaví formát převodu
ScanPřevod textového řetězce na hodnotu
Poznámka:
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.17: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.