Promotic

CreatePmFormat - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří objekt typu PmFormat, kterým lze nastavit formát konverze mezi hodnotou a řetězcem.
Syntaxe:
Object CreatePmFormat([String sFormat])
Parametry:
sFormat[nepovinné] (String) Formátovací předpis. Viz Formátovací řetězec objektu PmFormat.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oFmt = Pm.CreatePmFormat();
// nebo
var oFmt = Pm.CreatePmFormat("Group:1;DLen:3;");

Historie:
Pm9.00.17: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmFormat
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.