Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

JsonParse - metoda objektu Pm

Popis:
Načte vstupní text ve formátu JSON a vrátí jeho binární reprezentaci v podobě objektů (PmMap), polí (PmArray) a hodnot elementárních datových typů (Integer, String ...).
Syntaxe:
JsonParse(sJson As String) As PmMap
Volání:
var oMap = Pm.JsonParse(sJson)
Parametry:
sJson(String) Řetězec ve formátu JSON.
Vrácená hodnota:
Metoda vrací vždy objekt PmMap, obsahující informace o provedené transformaci.

Upozornění: Tento objekt nepředstavuje vlastní načtená data - tyto data obsahuje až jeho vlastnost Value.

Objekt má zatím jedinou vlastnost:

ValueVlastní načtená data ze vstupního textu. Hodnota může být objekt PmMap, objekt PmArray nebo hodnota elementárního datového typu.
Poznámka:
Objekty uložené v JSON budou reprezentovány objekty PmMap, pole uložené v JSON budou reprezentovány objekty PmArray a ostatní hodnoty uložené v JSON budou reprezentovány hodnotou příslušného datového typu (Variant). K těmto hierarchickým datům v objektové podobě je v PROMOTIC aplikaci snadný přístup jak z JavaScript, tak z VBScript.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad1:
Nechť je v proměnné sJson řetězec: [10, 20, 30, 40].

V oMap.Value bude objekt typu PmArray.

Do proměnné vVal1 se uloží hodnota položky pole s indexem 1 (hodnota 20).

JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oMap = Pm.JsonParse(sJson);
var oJson = oMap.Value;
var vVal1 = oJson.GetItem(1);
Příklad2:
Nechť je v proměnné sJson řetězec: {"position": {"x": 100, "y": 100}, "size": {"dx": 200, "dy": 100}}.

V oMap.Value bude objekt typu PmMap.

Do proměnné vValX se uloží hodnota vlastnosti x (hodnota 100).

Do proměnné vValDx se uloží hodnota vlastnosti dy (hodnota 200).

JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oMap = Pm.JsonParse(sJson);
var oJson = oMap.Value;
var vValX = oJson.position.x;
var vValDx = oJson.size.dx;
Příklad3:
Nechť je v proměnné sJson řetězec: [{"x": 100, "y": 111}, {"x": 200, "y": 222}, {"x": 300, "y": 333}].

V oMap.Value bude objekt typu PmArray.

Do proměnné vValX se uloží hodnota vlastnosti x položky s indexem 1 (hodnota 200).

Do proměnné vValY se uloží hodnota vlastnosti y položky s indexem 1 (hodnota 222).

JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oMap = Pm.JsonParse(sJson);
var oJson = oMap.Value;
var vValX = oJson.GetItem(1).x;
var vValY = oJson.GetItem(1).y;
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- JsonParse
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice