Promotic

MessageBox - metoda objektu Pm

Popis:
Zobrazí zprávu v okně a čeká na kliknutí uživatele. Vrací hodnotu odpovídající stisknutému tlačítku.
Syntaxe:
Long MessageBox(String sTitle, String sText, [Long nStyle])
Parametry:
sTitle(String) Textový řetězec zobrazený v záhlaví okna
sText(String) Text, který je zobrazen v okně. Pokud má text obsahovat více řádků, pak na jejich rozdělení lze použít konstanty vbCr, vbLf nebo vbCrLf. V JavaScript jazyce "\n".
nStyle[nepovinné] (Long) Bitové příznaky určující typ okna a jeho obsah.
Hexadecimální čísla lze zadat pomocí prefixu před číslem: pro JavaScript je to 0x a pro VBScript je to &H. Například 0x10 nebo &H10 v hexadecimálním tvaru představuje 16 decimálně.
Lze zadat následující styly nebo jejich kombinace jako součet:
&H0 / 0x0 (přednastaveno) - Zobrazit pouze tlačítko "OK"
&H1 / 0x1 - Zobrazit tlačítka OK a Storno
&H2 / 0x2 - Zobrazit tlačítka ABORT, RETRY a IGNORE
&H3 / 0x3 - Zobrazit tlačítka YES, NO a Storno
&H4 / 0x4 - Zobrazit tlačítka YES a NO
&H5 / 0x5 - Zobrazit tlačítka RETRY a Storno
&H10 / 0x10 - Zobrazit ikonu "Kritická zpráva"
&H20 / 0x20 - Zobrazit ikonu "Dotaz varování"
&H30 / 0x30 - Zobrazit ikonu "Varování"
&H40 / 0x40 - Zobrazit ikonu "Informační zpráva"
&H0 / 0x0 - 1. tlačítko je přednastaveno
&H100 / 0x100 - 2. tlačítko je přednastaveno
&H200 / 0x200 - 3. tlačítko je přednastaveno
&H300 / 0x300 - 4. tlačítko je přednastaveno
&H0 / 0x0 - Režim Application modal. Pokud uživatel chce pokračovat v aktivitách v dané aplikaci, pak musí zareagovat na zprávu zobrazenou v okně.
&H10000 / 0x10000 - Režim System modal. Dokud nezareaguje uživatel na zprávu zobrazenou v okně, budou všechny aplikace pozastaveny.
&H10000000 / 0x10000000 - Okno bude "Vždy nahoře" nad normálními okny.
Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu odpovídající stisknutému tlačítku.
1 - Stisknuto tlačítko "OK"
2 - Stisknuto tlačítko "Storno"
3 - Stisknuto tlačítko "ABORT" (ZRUŠIT)
4 - Stisknuto tlačítko "RETRY" (OPAKOVAT)
5 - Stisknuto tlačítko "IGNORE" (IGNOROVAT)
6 - Stisknuto tlačítko "YES" (ANO)
7 - Stisknuto tlačítko "NO" (NE)
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Pro Web není funkční parametr nStyle a metoda vždy vrací jen hodnotu 0.
Příklad:
Zobrazí okno s textem na více řádků a se dvěma tlačíky OK, Storno
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sText = "Doma musím udělat:";
sText += "\\n 1) Umýt nádobí";
sText += "\\n 2) Uklidit";
if (1 == Pm.MessageBox("Nadpis", sText, 0x10000000))
{
// Pokud bylo stisknuto tlačítko "OK"...
}
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- MessageBox
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.