Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetVarType - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací datový typ hodnoty.
Syntaxe:
GetVarType(vValue As Variant, [nMode As Long]) As String
Volání:
sType = Pm.GetVarType(vValue, nMode)
Parametry:
vValue(Variant) Jakýkoli platný výraz.
nMode[nepovinné] (Long) Určuje, do jakých podrobností bude zjišťován datový typ (zejména v případě objektu):
0 (přednastaveno) - Pokud je v hodnotě objekt, pak není vůbec zjišťován jeho typ.
1 - Pokud je v hodnotě objekt, pak se zjišťuje, zda se nejedná o některý z následujících PROMOTIC objektů: PmMap, PmArray, PmList, PmDateObject, PmAction nebo PmForm.
Vrácená hodnota:
Vrací jeden z následujících řetězců, který určuje datový typ hodnoty vValue:
"undefined" - Hodnota není nastavena.
"number" - Hodnotou je číslo. Nerozlišuje se zda číslo je celé, s pohyblivou řádovou čárkou a na kolik bajtů. Všechny typy čísel jsou zde identifikovány stejně. Pro zjištění, zda jde o celé číslo, slouží metoda Pm.IsInt.
"boolean" - Hodnotou je logická hodnota false nebo true.
"string" - Hodnotou je textový řetězec.
"vbarray" - Hodnotou je VBScript pole.
"object" -

Pokud nMode = 0, pak hodnotou je libovolný objekt (nerozlišuje se zde typ objektu).

Pokud nMode = 1, pak hodnotou je jiný objekt, než některý z uvedených objektů.

"PmMap" - Pokud nMode = 1, pak hodnotou je objekt PmMap.
"PmArray" - Pokud nMode = 1, pak hodnotou je objekt PmArray.
"PmList" - Pokud nMode = 1, pak hodnotou je objekt PmList.
"PmDateObject" - Pokud nMode = 1, pak hodnotou je objekt PmDateObject.
"PmAction" - Pokud nMode = 1, pak hodnotou je objekt PmAction.
"PmForm" - Pokud nMode = 1, pak hodnotou je objekt PmForm.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sType = Pm.GetVarType(-3.14);  //Vrací "number"
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetVarType
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice