Update cookies preferences
Promotic

GetVarType - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací datový typ hodnoty.
Syntaxe:
Variant GetVarType(Variant vValue, [Long nMode])
Parametry:
vValue(Variant) Jakýkoli platný výraz.
nMode[nepovinné] (Long) Určuje, do jakých podrobností bude zjišťován datový typ (zejména v případě objektu):
0 (přednastaveno) - Pokud hodnota obsahuje objekt, pak není vůbec zjišťován jeho typ.
1 - Pokud hodnota obsahuje objekt, pak se zjišťuje, zda se nejedná o některý z následujících Pma objektů: PmMap, PmArray, PmBuffer, PmDateObject, PmAction nebo PmForm.
2 - Vrací číselný kód objektu nebo datového typu. Viz Tabulka kódů metody GetVarType.
Vrácená hodnota:
Vrací číselný kód objektu (viz Tabulka kódů metody GetVarType) nebo jeden z následujících řetězců, který určuje datový typ hodnoty vValue:
"undefined" - Hodnota není nastavena.
"null" - Hodnota která neobsahuje platná data.
- Pro jazyk JavaScript je to hodnota null.
- Pro jazyk VBScript je to hodnota Null nebo Nothing.
"number" - Hodnota je číslo.
Nerozlišuje se zda číslo je celé, s pohyblivou řádovou čárkou a na kolik bajtů. Všechny typy čísel jsou zde identifikovány stejně.
Pro zjištění, zda jde o celé číslo, slouží metoda Pm.IsInt.
"boolean" - Hodnota je logická hodnota false nebo true.
"string" - Hodnota je textový řetězec.
"vbarray" - Hodnota je VBScript pole.
"object" - Pokud nMode = 0, pak hodnota je libovolný objekt (nerozlišuje se zde typ objektu).
Pokud nMode = 1, pak hodnota je jiný objekt, než některý z dále uvedených objektů.
"PmMap" - Hodnota je objekt typu PmMap (pouze pro nMode = 1).
"PmArray" - Hodnota je objekt typu PmArray (pouze pro nMode = 1).
"PmBuffer" - Hodnota je objekt typu PmBuffer (pouze pro nMode = 1).
"PmForm" - Hodnota je objekt typu PmForm (pouze pro nMode = 1).
"PmDateObject" - Hodnota je objekt typu PmDateObject (pouze pro nMode = 1).
"PmAction" - Hodnota je objekt typu PmAction (pouze pro nMode = 1).
Pokud nMode = 2.
code - Vrací číselný kód objektu nebo datového typu. Viz Tabulka kódů metody GetVarType.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sType = Pm.GetVarType(-3.14);   // Vrací "number"
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (Pm.GetVarType(aArr, 1) == "PmArray")
{
var val0 = aArr.GetItem(0);
}
Příklad3:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = pMe.Items("/Txt2");
// 6110 = PmgString
if (Pm.GetVarType(oItem, 2) == 6110)
{
oItem.FontId = "PmBig";
}

Historie:
Pm9.00.25: Parametr nMode má novou volbu 2 umožňuje určit, že bude vracen číselný kód objektu.
Pm8.03.13: Nový parametr nMode
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetVarType
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.