Promotic

CreatePmForm - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří objekt typu PmForm.
Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít metodu Pm.CreateView, kde objekt PmForm se vytvoří automaticky. Viz Otevření prohlížeče objektu PmForm (/#glob/form).
Syntaxe:
Object CreatePmForm()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Viz popis objektu PmForm.

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmForm
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.