Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreatePmForm - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří objekt typu PmForm.
Syntaxe:
CreatePmForm As Object
Volání:
oForm = Pm.CreatePmForm()
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad:
Viz popis objektu PmForm.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmForm
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice