Promotic

InfoWriteToString - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací obsah karty INFO systému v podobě řetězce.
Syntaxe:
String InfoWriteToString(String sInfoPath, String sInfoName, String sOptions)
Parametry:
sInfoPath(String) Cesta k položce INFO systému.
To je například "COMM/PmModbusMr_0" pro komunikaci.
Upozornění: není to cesta ve stromu Pma objektů. Je to cesta ve stromu při prohlížení INFO systému!
sInfoName(String) Název položky, což je název karty v INFO systému.
To je například "Monitor" pro položku "COMM/ovladač".
Pokud se zadá "$all", pak se zápis provede pro všechny karty, které jsou v dané položce.
sOptions(String) Určuje, jak bude obsah karty zapsán. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "add:1;empty:0;header:compact;".
empty - Určuje, zda zapisovat i prázdnou kartu.
0 (přednastaveno) - nezapisovat prázdnou kartu
1 - zapisovat i prázdnou kartu
header - Určuje jak zapisovat hlavičku karty.
compact (přednastaveno) - hlavičku zapisovat zhuštěně na jediném řádku a bez času
full - hlavičku zapisovat na více řádků včetně času
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sInfo = Pm.InfoWriteToString("Errors", "Global", "header:compact;");

Historie:
Pm9.00.24: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoWriteToString
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.