Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DiscGetTotalSpace - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací kapacitu daného média (hard disk, atd.).
Syntaxe:
DiscGetTotalSpace(sRootDir As String) As Double
Volání:
n = Pm.DiscGetTotalSpace(sRootDir)
Parametry:
sRootDir(String) kořenová složka média
Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu v bajtech
Poznámka:
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim n
n = Pm.DiscGetTotalSpace("C:")
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DiscGetTotalSpace
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice