Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ToNumber - metoda objektu Pm

Popis:
Převod na číselnou hodnotu
Syntaxe:
ToNumber(Value As Variant) As Double
Volání:
n = Pm.ToNumber(Value)
Parametry:
Value(Variant) Hodnota která se má převést na číslo. Převod závisí na datovém typu této hodnoty:
- string: převede se na číslo podle toho, co je ve řetězci. Pohyblivá tečka může být znak "tečka" nebo "čárka" - metoda umí zacházet s oběma znaky. Tzn. řetězec "3.14" a "3,14" se převede na stejné číslo 3.14. V řetězci musí být vlastní číslo (nesmí být prázdný) a nesmí obsahovat žádné neplatné znaky (kromě mezer a tabelátorů před a za číslem).
- boolean: true vrací 1, false vrací 0
- undefined/empty: vrací NaN
- null: vrací 0
- nothing: vrací 0 (pouze pro VBScript, v JavaScript se užívá null))
- object: vrací NaN
- array: vrací NaN
- number: ponechá beze změny
Poznámka:
Pokud nelze převést hodnotu na číslo (např. v řetězci není číselný zápis), vrací metoda speciální číselnou hodnotu NaN (= Not a Number) - lze testovat metodou Pm.IsValid.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Příklad:
Pm.ToNumber("3.14") ... vrací 3.14
Pm.ToNumber("3,14") ... vrací 3.14
Pm.ToNumber(" 3.14 ") ... vrací 3.14
Pm.ToNumber("") ... vrací NaN
Pm.ToNumber(" ") ... vrací NaN
Pm.ToNumber(true) ... vrací 1
Pm.ToNumber(false) ... vrací 0
Pm.ToNumber(null) ... vrací 0
Pm.ToNumber(undefined) ... vrací NaN
Pm.ToNumber(3.14) ... vrací 3.14
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- ToNumber
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice