Update cookies preferences
Promotic

ToNumber - metoda objektu Pm

Popis:
Konverze na číselnou hodnotu.
Syntaxe:
Double ToNumber(Variant Value)
Parametry:
Value(Variant) Hodnota která se má převést na číslo. Konverze závisí na datovém typu této hodnoty:
- string: Převede se na číslo podle toho, co je v řetězci. Desetinný oddělovač může být znak "tečka" nebo "čárka" - metoda umí zacházet s oběma znaky. To znamená, že řetězec "3.14" a "3,14" se převede na stejné číslo 3.14. V řetězci musí být vlastní číslo (nesmí být prázdný řetězec) a nesmí obsahovat žádné neplatné znaky (kromě mezer a tabulátorů před a za číslem).
- boolean: true vrací 1, false vrací 0
- undefined/empty: vrací NaN
- null: vrací 0
- nothing: vrací 0 (pouze pro VBScript, v JavaScript se používá null)
- object: vrací NaN
- array: vrací NaN
- number: ponechá beze změny
Poznámka:
Pokud nelze převést hodnotu na číslo (např. v řetězci není číselný zápis), pak metoda vrací hodnotu NaN (lze testovat metodou Pm.IsValid).

Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var v = Pm.ToNumber("3.14");   // vrací 3.14
v = Pm.ToNumber("3,14");   // vrací 3.14
v = Pm.ToNumber(" 3.14 ");   // vrací 3.14
v = Pm.ToNumber("");   // vrací NaN
v = Pm.ToNumber(" ");   // vrací NaN
v = Pm.ToNumber(true);   // vrací 1
v = Pm.ToNumber(false);   // vrací 0
v = Pm.ToNumber(null);   // vrací 0
v = Pm.ToNumber(undefined);   // vrací NaN
v = Pm.ToNumber(3.14);   // vrací 3.14

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- ToNumber
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.